Ja til aktiv livshjælp - nej til aktiv dødshjælp

Aktiv dødshjælp kan ikke fjerne lidelsen, men fjerner alene den, der lider.

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Efter sommeren skal Folketinget behandle et borgerforslag om aktiv dødshjælp. Det kan være nødvendigt med samtalen, men den må ikke blive overfladisk, være baseret på følelser eller tage udgangspunkt i den enkeltes selvbestemmelsesret over livet.

En sekulær synsvinkel dominerer

Argumenterne for aktiv dødshjælp er med til at give et temmelig præcist signalement af vores tid, og hvad man er styret af. Aktiv dødshjælp er en suspendering af det kristne menneskesyn og ændrer synet på livets ukrænkelighed. Derudover rummer det en række etiske overvejelser, som kræver en grundig drøftelse. Og ser vi på lande, hvor det er lovligt, er advarslen mod glidebaneeffekten højaktuel.

Lidelse og smerte er et menneskeligt grundvilkår, og det er forkert at tro, vi kan dulme lidelsen med døden. Aktiv dødshjælp kan ikke fjerne lidelsen, men fjerner alene den, der lider.

Det er menneskeligt at være til besvær for pårørende og samfund, fordi døden er vi ikke herre over. Hvis den døende først begynder at opleve sig som en byrde, bliver retten til at dø nemt til pligten til at dø, og den aktive dødshjælp viser sin umenneskelige side.

Behandle døende med værdighed

Argumenterne for at legalisere medlidenhedsdrab går ofte på at give den enkelte mulighed for en værdig død. Det er svært at have noget imod en værdig død. Udtrykket er dog endnu et af de mange meningsløse plusord, som siger noget indlysende – og dermed ingenting. For hvem ønsker en uværdig død? Værdigheden ligger ikke i, hvordan et menneske dør, men i hvordan mennesker behandles, indtil de dør. Den handler også om relationer – om et menneske, der tør blive ved din side, når du er døende. Den værdighed skal vi kæmpe for at bevare.

Det er allerede muligt ved såkaldt passiv dødshjælp, hvor den palliative behandling er nøgleordet med lindrende omsorg og aktiv livshjælp til den smerteplagede og døende – også i et omfang, der vil få som konsekvens, at døden rykker tættere på. Der er fortsat plads til forbedring af den danske palliation og stort behov for at gøre den mere kendt. Som samfund skal vi arbejde på at sikre de bedste vilkår for døende og på den måde være tilhængere af aktiv hjælp til såvel døende som pårørende.

Aktiv dødshjælp er forbudt i Danmark. Sådan bør det blive ved med at være – af rigtig mange gode grunde!

Seneste blogindlæg
Tak til jer der knokler
Dansk lovgivning lægger mange hindringer i vejen for det frivillige foreningsliv
På Folkemødet tager vi medansvar
Det har betydning, at vi deltager i den offentlige debat og sætter ord på, hvad vi finder vigtigt at holde fast i eller være bevidste om i tidens…
Find balancen mellem ja og nej
Den, der siger ja, gør det nemmere for andre at sige ja. Den, der siger nej, gør det også lettere for andre at sige nej - og sværere at sige ja …