Frimenigheder står i tæt relation til folkekirken

Siden 2017 har Trossamfundsloven skabt en misforståelig distance mellem de evangelisk-lutherske frimenigheder og folkekirken. Det ønsker IM at lave om på

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Trossamfundsloven står over for en revision i næste folketingsår. I den forbindelse vil IM arbejde for, at den traditionelle forståelse af frimenigheder igen kommer tydeligt frem, sådan at de evangelisk-lutherske frimenigheder igen bliver betragtet i lyset af de såkaldte folkekirkelige frihedsordninger.

Disse frimenigheder er karakteriseret ved, at de står uden for folkekirken, selvom de deler samme trosgrundlag og bekendelse. Denne tætte nærhed med folkekirken har givet frimenighederne en række særlige rettigheder, som adskiller dem fra frikirkerne, der ikke deler folkekirkens lutherske bekendelsesgrundlag.

Brud med frihedslovgivningen

Med vedtagelse af Trossamfundsloven i 2017 skete der imidlertid et brud med frimenighedernes særlige status. Hvis en frimenighed i dag skal have vielsesbemyndigelse m.v., er det en rigid proces og kræver godkendelse som anerkendt trossamfund – dvs. et trossamfund uden for folkekirken ligesom frikirker. Den historiske »mellemposition« er ikke medtaget i Trossamfundsloven, og det udfordrer både frimenighedernes selvforståelse og sammenhængskraft i den hidtidige relation mellem frimenigheder og folkekirken.

IM er en »Kirkelig Forening af troende præster og lægfolk inden for den danske folkekirke.« Sådan er det formuleret i vedtægternes § 1, og det betyder, at vi arbejder for kirkens liv og vækst med udgangspunkt i denne forståelse. Vi ser derfor heller ikke for os, at en ny luthersk kirke i Danmark er vejen frem, da det vil ændre frimenigheders status og vilkår.

Vi rummer forskellighed

I de senere år har IM været beriget med tilknyttede fri- og valgmenigheder. Hovedbestyrelsens beslutning om at åbne for denne tilknytning byggede blandt andet på, at disse menighedstyper er en del af den kirkelige frihedsordning. Altså at de er en del af det folkekirkelige område blot med andre former og kendetegn end de traditionelle sognemenigheder.

IM’s venner vælger forskelligt i tilknytning til menigheder, og den forskellighed har vi valgt at ville rumme som en folkekirkelig vækkelsesbevægelse. Siden IM’s stiftelse i 1861 har vi fokuseret på at være et arbejdsfællesskab for mission, og det er fortsat vores hjertesag – sammen med både fri-, valg- og sognemenigheder.

Seneste blogindlæg
Gud har ikke åbenbaret sig kønsneutralt
Vi må ikke give afkald på det bibelske gudsbillede for at tilpasse os tidens politiske korrekthed
Tak til jer der knokler
Dansk lovgivning lægger mange hindringer i vejen for det frivillige foreningsliv
På Folkemødet tager vi medansvar
Det har betydning, at vi deltager i den offentlige debat og sætter ord på, hvad vi finder vigtigt at holde fast i eller være bevidste om i tidens…