På Folkemødet tager vi medansvar

Det har betydning, at vi deltager i den offentlige debat og sætter ord på, hvad vi finder vigtigt at holde fast i eller være bevidste om i tidens tendenser og aktuelle spørgsmål

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Midt i juni er Allinge på Nordbornholm samlingssted for flere tusinde til årets Folkemøde. Sammen med Luthersk Mission og Evangelisk Luthersk Mission er Indre Mission også til stede og arrangerer åbne debatter og samtaler i teltet Folk & Tro om etik, værdier og kultur i et kristent perspektiv.

Samfundsansvar har betydning

Vækkelsesopgaven – som den sker ved forkyndelse, i fællesskaber og klubber, missionsaktiviteter m.v. – er IM’s hovedopgave som luthersk missionsbevægelse. Men det må ikke føre til isolation. Vi må også påtage os et samfundsansvar med blik for politik og kultur. For hvor samfundet bevæger sig henad, præger også kirken og missionen. Derfor bør vi ikke kun stille os ved sidelinjen og alene være kendte som passive kritikere, men blande os, bringe os selv i spil og påvirke.
    Det har betydning, at vi deltager i debatter og sætter ord på, hvad vi finder vigtigt at holde fast i eller være bevidste om i tidens tendenser og aktuelle spørgsmål. Det har betydning, at vi skaber relationer og bruger tid i forskellige samfundsmæssige sammenhænge lokalt og på landsplan, for ellers er det nemt at overhøre det kristne perspektiv i en tid, hvor sekulariseringen præger.

Fremholde et kristent perspektiv

På Folkemødet sætter Folk & Tro fokus på 11 forskellige emner om bl.a. kulturkristendom, menneskesyn, civilsamfund, bæredygtig kærlighed, kunstig intelligens, sladder på godt og ondt og om værdig pleje/aktiv livshjælp.

Et eksempel: I forbindelse med Folkemødet har formanden for regeringens udvalg for en mere værdig død bebudet, at udvalget vil præsentere sine synspunkter. To medlemmer af udvalget udtrådte for et par uger siden med den begrundelse, at arbejdet ikke har handlet om synet på værdighed. De har haft oplevelsen af, at udvalget fra begyndelsen har haft et ufravigeligt fokus på at skabe konkrete modeller for aktiv dødshjælp og assisteret selvmord.

Der mangler folkeoplysning om, hvad værdig pleje er, og hvad der allerede er muligt. Budskabet om menneskets værdighed ud fra et kristent menneskesyn er vigtigt at få frem i det offentlige rum, for det er desværre ikke en selvfølge. Det er Folkemødet en god anledning til.

Seneste blogindlæg
Gud har ikke åbenbaret sig kønsneutralt
Vi må ikke give afkald på det bibelske gudsbillede for at tilpasse os tidens politiske korrekthed
Frimenigheder står i tæt relation til folkekirken
Siden 2017 har Trossamfundsloven skabt en misforståelig distance mellem de evangelisk-lutherske frimenigheder og folkekirken. Det ønsker IM at lave om…
Tak til jer der knokler
Dansk lovgivning lægger mange hindringer i vejen for det frivillige foreningsliv