Vi er en rig bevægelse

Indre Mission bæres af passionerede mennesker med hjerter, der banker for Jesus, og som vil skabe de bedste rammer for, at vores fællesskaber og arrangementer leder hen til Jesus

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Jeg har netop afsluttet det sidste møde med lokale formænd og kasserere – og en del øvrige bestyrelsesmedlemmer - i denne omgang. Det har været en spændende tur rundt i landet, hvor vi gennem oplæg og drøftelser sammen har sat fokus på missionsmulighederne. Vi har talt om engagement i menighedsråd, fokus i bestyrelsesarbejde og gode rammer for sunde kristne fællesskaber.

Anledningen til dette års formands- og kasserermøder er nye regler fra SKAT, som medfører nogle væsentlige forandringer i administrationen af de lokale konti. Det kan du høre mere om hos din lokale kasserer.

Hjerter der banker for mission

Efter møderne sidder jeg tilbage med en grundlæggende, stor taknemmelighed. Taknemmelighed over, at jeg i Indre Mission kan stå sammen med så dedikerede og engagerede missionsfolk.

Tæt på 400 lokale ledere har deltaget ved møderne. Passionerede mennesker med hjerter, der banker for Jesus, og som vil skabe de bedste rammer for, at vores fællesskaber og arrangementer leder hen til Jesus.

Det har været møder med bestyrelsesfolk, der yder en uvurderlig, stor indsats – både i indhold og omfang.

Samtalerne ved disse møder har været en stor, gensidig berigelse og inspiration og har tjent til en værdifuld brobygning mellem det lokale IM og landsarbejdet. Sådan hører jeg det udtrykt fra mange.

Vi er en rig bevægelse med så mange kompetente folk, som stiller sig til rådighed for forskellige opgaver i Indre Mission. Det gælder både i de lokale IM-fællesskaber og IMU-grupper og i fællesskaber på tværs af missionshuse, Å-festival, lejre, arrangementer m.v.

Husk at værdsætte de frivillige

Mange organisationer i Danmark er udfordret på at finde tilstrækkeligt med frivillige til at få foreningslivet til at blomstre. Den udfordring kender vi også i Indre Mission. Derfor skal vi huske at værdsætte enhver, der løfter med i Indre Mission – og sådanne frivillige er der enormt mange af. TAK!

Har du husket at rette en tak til dem, der sidder i bestyrelsen i dit lokale fællesskab, eller som planlægger og organiserer arrangementer, der uge efter uge samler alle aldre til inspirerende forkyndelse? Alle dem, som går foran i at lede til Jesus?

Seneste blogindlæg
Tak til jer der knokler
Dansk lovgivning lægger mange hindringer i vejen for det frivillige foreningsliv
På Folkemødet tager vi medansvar
Det har betydning, at vi deltager i den offentlige debat og sætter ord på, hvad vi finder vigtigt at holde fast i eller være bevidste om i tidens…
Find balancen mellem ja og nej
Den, der siger ja, gør det nemmere for andre at sige ja. Den, der siger nej, gør det også lettere for andre at sige nej - og sværere at sige ja …