Dokumenter

På denne side har vi samlet forskellige dokumenter fra Indre Missions arbejde. Her kan du blandt andet læse politikker, blive klogere på organisationen og finde udtalelser fra hovedbestyrelsen.

Organisation

Januar 2024
Forretningsorden for Indre Missions hovedbestyrelse
September 2023
Designmanual for Indre Mission
Januar 2023
Organisationsplan for Indre Mission
Juni 2022
Forslag til vedtægter for lokale fællesskaber
April 2022
Vedtægter for fonden Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark
April 2012
Vedtægter for missionshuse tilskødet Indre Mission

Strategi og politikker

Januar 2024
Håndtering af sexchikane i Indre Mission
Juni 2023
Etos for god adfærd i kirker og kristne hjem
April 2023
Tilkaldegudstjenester - vilkår, muligheder og begrænsninger
Marts 2023
Indre Mission og frimenigheder
Marts 2023
Indre Mission og valgmenigheder
Januar 2023
Klimapolitik i Indre Mission og DFS
September 2022
Formål, visioner og pejlemærker for Indre Missions arbejde
Marts 2022
Vejledning for brug af missionshuse til flygtninge fra Ukraine
September 2021
Trygge rammer for fællesskabet
April 2021
Den gengiftes tjeneste i Indre Mission
Juni 2017
Retningslinjer angående seksuelle overgreb
Januar 2017
Ansvar for frivilliges arbejdsmiljø
Juni 2015
Kendetegn for Indre Missions forkyndelse
Juni 2012
Kommunikationsstrategi for Indre Mission
Marts 2006
Manifest – klare mål og gode spor

Udtalelser fra hovedbestyrelsen

Januar 2020
Refleksion over de biskoppelige rapporter om liturgi og ritualer
September 2012
Vejen frem – vejledning og anbefaling efter ændring af ægteskabsloven
Maj 2012
Fælles udtalelse vedr. ægteskab mellem to personer af samme køn
April 2010
Kirken og homoseksualitet – 17 korte svar på aktuelle spørgsmål
September 2005
Forholdet mellem Indre Mission og folkekirken
Februar 2005
Appel om at vise menneskelighed i behandlingen af flygtninge
Januar 2005
Indre Mission i den aktuelle kirkelige situation
Januar 1998
Protokollat vedr. frimenigheder
Juni 1997
Udtalelse vedr. kirkelig velsignelse af reg. partnerskab
December 1996
Kærligheden glæder sig ikke over uretten
Januar 1981
Protokollat vedr. kvindelige præster