Materialer til kasserere og indsamlere

Vi har samlet forskelligt materiale, som kasserer og indsamlere i de lokale fællesskaber kan bruge i deres arbejde. Har du spørgsmål, kan du til enhver tid kontakte Økonomiafdelingen på Indre Missions Hus.

Formænd og kasserer mødes med repræsentanter fra Indre Missions Hus i efteråret 2022.

Formands- og kasserermøder 2024

Materiale til brug for indsamling af gaver

Guide til gaver

Folderen informerer om de mest basale ting vedrørende indsamlede gaver og skattefradrag.

IM har brug for givere (Tal om gaven 2024)

Folderen giver inspiration til at samle ind i lokale fællesskaber.

Vejledning til MobilePay

Råd om oprettelse af MobilePay MyShop til jeres lokale fællesskab og brugen af MobilePay. 

PowerPoint til indsamling

Slides til indsamling af almindelige gaver med MobilePay til 20176.

Afholdelse af lotteri

Spillemyndighedernes vejledning om reglerne for afholdelse af lotteri.

Formands- og kasserermøder 2024 (flyer)

Flyer informere af IM's formands- og kasserermøder i 2024.

Skift kasserer

Det kan virke som et stort administrativt arbejde at skifte kasserer. Få et overblik over opgaverne her.

Hent vejledning

Materiale til regnskabsføring

Regnskabsskabelon

Excel-ark til indtastning af indtægter og omkostninger. OBS: MAC-brugere vil muligvis opleve problemer med enkelte funktioner.

Vejledning til regnskabsskabelon
Dinero.dk

Gratis regnskabsprogram til foreninger.

IM kontoplan til Dinero
Årshjul

Oversigt over årets kassereropgaver.

Materiale til brug for ansøgning om momskompensation

Vejledning til momskompensation 2023

Få hjælp til at udfylde ansøgningen om momskompensation.

Ansøgning om momskompensation 2023 (elektronisk)

Skema til ansøgning om momskompensation, som du kan udfylde på computeren. (Sendes på mail eller pr. post)

Ansøgning om momskompensation 2023 (print)

Skema til ansøgning om momskompensation, der kan printes ud og udfyldes i hånden.

Momskompensation 2023 med regnskab

Excel-regneark med et eksempel på en opstilling af et regnskab, der er tilpasset jeres næste ansøgning om momskompensation. Opstilling kan bruges frit og rettes til.

Materiale til brug for gaveindberetning

Vejledning til indberetning af gaver 2023

Få svar på forskellige spørgsmål i forbindelse med indberetning af gaver.

Vejledning til indberetning af gaver på kas.imh.dk.pdf

Få hjælp til indberetning af gaver via kas.imh.dk.

Skema til indberetning af gaver 2023

Print og brug skemaet til indberetning af gaver som alternativ til den elektroniske indberetning på kas.imh.dk.

Vejledning fra SKAT

På SKATs hjemmeside finder du vejledning om fradrag for gaver og løbende ydelser via gavebrev.

Fradrag for gaver og bidrag til velgørende foreninger

Materiale til opfølgning af gavebreve

Det er kassererens opgave at følge op på de lokale gavebreve, som indbetales direkte til det lokale IM-fællesskab. De gavebreve, som indbetales til Indre Missions Hus og videresendes herfra til jer sidst på året, følger vi op på og giver besked til kassereren ved ændringer. 

Gavebrevet kan forlænges flere gange, dog altid i minimum 10 år. I løbet af slutåret på et gavebrev, skal gavebrevsgiveren kontaktes, med mulighed for at forlænge sit gavebrev. Hvis gavebrevet ønskes forlænget, skal det være skriftligt. Et gavebrev ophører altid med udgangen af et år.

Forslag til opfølgningsbrev
Ændringsdokument

Videovejledninger

Regnskab // Vejledning til kasserer


Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Gaveregistrering // Vejledning til kasserer


Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Momskompensation og tips og lotto // Vejledning til kasserer


Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Bilagshåndtering // Vejledning til kasserer


Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×