For kasserere - indremission.dk
For kasserere

Materialer til kasserere og indsamlere


Nedenfor finder du forskelligt materiale til brug for kasserere i Indre Mission.

Har du spørgsmål, kan du til enhver tid kontakte Økonomiafdelingen på Indre Missions Hus på tlf. 75926100 eller email: oekonomi(at)imh.dk.

Materiale til brug for indsamling af gaver m.m.

Indre Missions gavekonto er 7170 - 22 12 631

Folderen "Guide til gaver" informerer om de mest basale ting vedrørende indsamlede gaver og skattefradrag.

Folderen "Tal om gaven" giver inspiration til at samle ind i lokale fællesskaber.

MobilePay har præciseret betingelserne for at opnå både gratis transaktioner og fritagelse for det nye månedlige abonnementsgebyr for foreninger. Vejledningen nedenfor er opdateret med de nye regler:

"Vejledning til oprettelse og håndtering af MobilePay" instruerer i oprettelsen af MobilePay MyShop til jeres lokale fællesskab og giver råd om brugen af MobilePay. 

Slide til indsamling af almindelige gaver med MobilePay til 20176.

Find også Spillemyndighedernes vejledning om reglerne for afholdelse af lotteri.

Ny kasserer? Få hjælp her

Hent nyttige informationer til at få overblikket over de administrative opgiver ved skift af kasserer.

Det kan virke som et stort administrativt arbejde at skifte kasserer i de enkelte IM-fællesskaber. Derfor har vi udformet et dokument som en hjælp og vejledning til det enkelte fællesskab. Med dette kan du skabe overblik over det administrative arbejde, der er i forbindelse med at skifte kasserer. Læs dokumentet her.

Materiale til regnskabsføring

"Regnskabsskabelon". Excel-ark til indtastning af indtægter og omkostninger. OBS: MAC-brugere vil muligvis opleve problemer med enkelte funktioner. Vi arbejder på at få problemerne løst.

"Vejledning til regnskabsskabelon".

Dinero.dk - Gratis regnskabsprogram til foreninger.

"IM kontoplan til Dinero".

Årshjul med oversigt over årets kassereropgaver.

Materiale til brug for ansøgning om momskompensation

"Vejledning - momskompensation 2022" omhandler de forskellige spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af ansøgning om momskompensation.

"Elektronisk - Momskompensation 2022" Excel-ark, så du kan udfylde ansøgningen om momskompensation på computer.

"Print - Momskompensation 2022" Skema til ansøgning om momskompensation, der kan printes ud og udfyldes i hånden.

"Momskompensation 2022 med regnskab" Excel-regneark med et eksempel på en opstilling af et regnskab, der er tilpasset næste ”Ansøgning om momskompensation”. Opstilling kan bruges frit og rettes til.

Materiale til brug for gaveindberetning

"Vejledning til indberetning af gaver 2022.pdf" omhandler de forskellige spørgsmål i forbindelse med indberetning af gaver.

"Vejledning til indberetning af gaver på kas.imh.dk.pdf". Til brug ved indberetning via kas.imh.dk.

"Skema til indberetning af gaver 2022.pdf" kan printes ud og benyttes til indberetning af gaver som alternativ til den elektroniske indberetning på kas.imh.dk.

Vejledning fra SKAT

På SKATs hjemmeside findes den juridiske vejledning om fradrag for almindelige gaver (LL §8A) og fradrag for løbende ydelser via gavebrev (LL § 12). Se mere her:

Ligningslovens § 8A

Ligningslovens § 12

 

Materiale til opfølgning af gavebreve

Det er kassererens opgave, at følge op på de lokale gavebreve, som indbetales direkte til det lokale IM Fællesskab.

De gavebreve som indbetales til Indre Missions Hus og som videresendes herfra til jer sidst på året, dem følger vi op på og giver besked til kassereren ved ændringer.

Gavebrevet kan forlænges flere gange, så i løbet af slutåret på et gavebrev, skal gavebrevsgiveren kontaktes, med mulighed for at forlænge sit gavebrev.

Hvis gavebrevet ønskes forlænget, skal det være skriftligt.

Et gavebrev ophører altid med udgangen af et år.

Forslag til opfølgningsbrev

Ændringsdokument

 

 

Videovejledninger


Regnskab

kas.imh.dk 2021

Momskompensation og tips- og lottomidler

Bilagshåndtering

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter