For kasserere - indremission.dk
For kasserere

Materialer til kasserere og indsamlere


Nedenfor finder du forskelligt materiale til brug for kasserere i Indre Mission.

Har du spørgsmål, kan du til enhver tid kontakte Økonomiafdelingen på Indre Missions Hus på tlf. 75926100 eller email: oekonomi(at)imh.dk.

Materiale til brug for indsamling af gaver m.m.

Indre Missions gavekonto er 7170 - 22 12 631

Folderen "Guide til gaver" informerer om de mest basale ting vedrørende indsamlede gaver og skattefradrag.

Folderen "Tal om gaven" giver inspiration til at samle ind i lokale fællesskaber.

MobilePay har præciseret betingelserne for at opnå både gratis transaktioner og fritagelse for det nye månedlige abonnementsgebyr for foreninger. Vejledningen nedenfor er opdateret med de nye regler:

"Vejledning til oprettelse og håndtering af MobilePay" instruerer i oprettelsen af MobilePay MyShop til jeres lokale fællesskab og giver råd om brugen af MobilePay. 

Slide til indsamling af almindelige gaver med MobilePay til 20176.

Spillemyndighedens vejledning om reglerne for afholdelse af lotteri.

Materiale til regnskabsføring

"Regnskabsskabelon". Excel-ark til indtastning af indtægter og omkostninger. OBS: MAC-brugere vil muligvis opleve problemer med enkelte funktioner. Vi arbejder på at få problemerne løst.

"Vejledning til regnskabsskabelon".

Dinero.dk - Gratis regnskabsprogram til foreninger.

"IM kontoplan til Dinero".

Årshjul med oversigt over årets kassereropgaver.

Materiale til brug for ansøgning om momskompensation

"Vejledning - momskompensation 2019" omhandler de forskellige spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af ansøgning om momskompensation.

"Elektronisk - Momskompensation 2019" Excel-ark, så du kan udfylde ansøgningen om momskompensation på computer.

"Print - Momskompensation 2019" Skema til ansøgning om momskompensation, der kan printes ud og udfyldes i hånden.

"Momskompensation 2019 med regnskab" Excel-regneark med et eksempel på en opstilling af et regnskab, der er tilpasset næste ”Ansøgning om momskompensation”. Opstilling kan bruges frit og rettes til.

Materiale til brug for gaveindberetning

"Vejledning til indberetning af gaver 2019.pdf" omhandler de forskellige spørgsmål i forbindelse med indberetning af gaver.

"Vejledning til indberetning af gaver på kas.imh.dk.pdf". Til brug ved indberetning via kas.imh.dk.

"Skema til indberetning af gaver 2019.pdf" kan printes ud og benyttes til indberetning af gaver som alternativ til den elektroniske indberetning på kas.imh.dk.

Vejledning fra SKAT

På SKATs hjemmeside findes den juridiske vejledning om fradrag for almindelige gaver (LL §8A) og fradrag for løbende ydelser via gavebrev (LL § 12). Se mere her:

Ligningslovens § 8A

Ligningslovens § 12

Sådan får du fradrag for dine gaver til Indre Mission


Indre Mission er en godkendt indsamlingsorganisation. Det betyder, at de gaver, du giver til Indre Missions arbejde, kan trækkes fra i SKAT.

Hvilke oplysninger har vi brug for?

Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne indberette din gave til SKAT. Første gang du giver en gave og oplyser dit cpr-nummer, får du et givernummer. Vi sender dig et brev med et lille kort, hvor dit givernummer står på. Du kan fremover nøjes med at oplyse dit givernummer, når du giver en gave. Hvis du mister kortet og bliver i tvivl om, hvad dit givernummer er, kan du altid kontakte Økonomi & Kundeservice på Indre Missions Hus (se kontaktoplysninger her).

Hvordan bliver min gave indberettet til SKAT?

Hvis vi har dit cpr-nummer, sørger vi for at give SKAT besked om, hvor meget du har givet i gave. Beløbet vil fremgå af din årsopgørelse. Er du uenig i beløbet, eller kan du ikke se, der er registreret noget på din årsopgørelse skal du endelig kontakte Økonomi & Kundeservice på Indre Missions Hus (se kontaktoplysninger her).

Hvor meget kan jeg trække fra i SKAT?

Dit fradrag afhænger af, hvilke typer gaver du giver.

Enkeltbeløb og månedsgaver

  • Du kan få fradrag for gaver op til 16.600 kr. pr. år (2020 tal)
  • Beløbene behøver ikke være givet samtidigt
  • Du kan få fradrag for både store og små beløb

Du kan sagtens give gaver for mere end 16.600 kr. og til forskellige godkendte indsamlingsorganisationer. Dit fradrag vil dog maks kunne være 16.600 kr. i alt for alle de gaver, du giver.

Læs om reglerne i Ligningslovens § 8A

Gavebrev

  • Med et gavebrev giver du tilsagn om støtte i mindst 10 år
  • Du kan få fradrag for gaver, der udgør op til 15% af din indkomst
  • Du kan dog få fradrag for op til 15.000 kr. uanset indkomst

Læs om reglerne i Ligningslovens § 12, stk. 2 og 3

Hvis du giver enkelt beløb eller gaver via månedsgave ved siden af dit gavebrev, kan du få gavn af fradragsreglerne for begge typer af gaver.

Hvordan giver jeg Indre Mission adgang til min årsopgørelse?

Når du har tegnet et gavebrev, hvor du giver gaver for en fast procentdel af din løn, er det nødvendigt, at vi får adgang til din årsopgørelse. Du kan sende den til os med posten eller i en krypteret mail. Du kan også give os adgang til at hente oplysningerne selv direkte hos SKAT. Se vejledningen her.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere. Derudover kan vi anbefale SKAT.dk's vejledning Fradrag for gaver og bidrag til velgørende foreninger.

Etik i indsamlingsarbejdet

Indre Mission har som medlem af ISOBRO tilsluttet sig disse Indsamlingsetiske retningslinier.

Foto: Skattestyrelsen

Kontakt os


Månedsgaver og gavebrev

Bodil Amby Helgesen
Assistent

T: 82271336
E: Send mail

Lav en fast giveraftale. Læs mere om faste gaver her.

Videovejledninger


Regnskab

kas.imh.dk

Momskompensation og tips- og lottomidler

Bilagshåndtering

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter