Årsmødet i 2025 bliver anderledes

Hvert andet år bliver ECHO det nye, fælles samlingspunkt, og årsmødet bliver afviklet online. På den måde vil IM's årsmøde nå ud i missionshusene.

I 2025 er årsmødet planlagt til onsdag den 21. maj. Det bliver et onlineårsmøde.

I de seneste år har der været Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping i lige år, mens årsmødet har været afholdt som et endagsarrangement i en hal i ulige år.

»Vi holder fast i Årsmødefestivalen hvert andet år, fordi den er et stort og vigtigt trækplaster for mennesker i forskellige aldre og livssituationer,« fortæller generalsekretær Jens Medom Madsen.

Mens Årsmødefestivalen har vist sig at kunne samle bredt, har tilslutningen til de øvrige årsmøder været vigende. Derfor har Indre Missions Hovedbestyrelse besluttet at give årsmøderne en ny form.

»Vi vil gerne lave årsmødet på en måde, så det matcher den tid, vi lever i. Samtidig er det vigtigt for os at engagere flere og nå længere ud lokalt. Vi har derfor besluttet at lægge årsmødet i ulige år på en almindelig mødeaften og sende det live – formentlig fra Indre Missions Hus. Det giver god mulighed for at være i interaktion med dem, der følger årsmødet lokalt i missionshusene eller derhjemmefra. Den model har vi allerede gode erfaringer med fra Årsmødefestivalen, hvor det er muligt at stille spørgsmål til drøftelsen på mail eller sms,« siger generalsekretæren.

I 2025 er årsmødet planlagt til onsdag den 21. maj, så det kan passes ind i de lokale mødeprogrammer, og Jens Medom Madsen håber, at de lokale fællesskaber vil prioritere online-udsendelsen og deltage i debatten.

ECHO-konferencen

De år, hvor årsmødet afholdes online, henviser han til ECHO, hvis man vil opleve det store fællesskab. ECHO er en konference, som skal inspirere til at leve et autentisk, udadvendt kristenliv.

»Vi har set, at ECHO har skabt noget nyt i Indre Mission, hvor det er lykkedes at få de 20-30-årige til at deltage i et arrangement med deres forældre. Det er et nybrud, som vi gerne vil bakke op om,« forklarer Jens Medom Madsen, der peger på et andet væsentligt træk ved konferencen.

»IM og IMU har et rigtig godt samspil om at lave et arrangement, der også inspirerer til mission.«.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Gud bærer mig - også gennem døden
Leder af Fangekoret Louise Adrian er døende. Hun har planlagt sin begravelse, som ikke skal være en sørgefest, men en gensynsfest. …
Med far på arbejde
Det er Guds opgave at redde verden og omvende mennesker. Men vi er kaldet til at møde de mennesker, Gud viser os, med hans kærlighed, siger IM's…
Jeg slap ikke fra Gud
En ulykke udfordrede Sørens måde at være et troende menneske på. »Det hele ramlede for mig, fordi det var umuligt at finde ud af, hvor Gud var,«…

Annoncer