Den første lokalansættelse i Søndagsskolerne

Indre Mission i Lemvigkredsen har samlet ind, så Jonna Iversen fra Bækmarksbro igen kan virke som konsulent i området.

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) har for første gang fået en medarbejder, der er lønnet af lokale givere. Det er Indre Missions kreds i Lemvig, der står bag ansættelsen af Jonna Iversen fra Bækmarksbro som konsulent 15 timer om ugen. Hun har tidligere været ansat i DFS, men blev sidste sommer opsagt på grund af den økonomiske situation og stoppede ved årsskiftet.

»Jonna Iversen var godt i gang med at starte klubarbejde op flere steder, og vi kunne se, at meget af det risikerede at falde til jorden. Vi spurgte hende, om hun ville være interesseret i at fortsætte, hvis vi kunne samle penge ind til en lokalansættelse,« forklarer Søren Iversen, der bor i Lemvig og er projektsekretær for kredsarbejdet.

Mulighed for lokalansættelser

Indre Missions kreds i Lemvig henvendte sig til DFS’ landsudvalg og spurgte, om en lokalansættelse var en mulighed. Det blev godkendt på et møde i november, at der fremover kan laves lokalansættelser i DFS.

»Lokalansættelsen af Jonna Iversen er således den første af sin slags i DFS, men måske kan andre områder af landet lade sig inspirere. En lokalansat indgår i DFS’ medarbejdergruppe på samme vilkår som andre ansatte, men med fokus på det lokale område. En lokalansættelse giver derfor god mulighed for at understøtte eksisterende arbejde eller opstarte nyt arbejde for børn og juniorer i lokalområdet,« forklarer landsleder Steen Møller Laursen.

Lave nye børneklubber

Da Jonna Iversen blev opsagt i DFS, havde hun planer om at gå på efterløn. Men de planer er foreløbig blevet udskudt.

»Jeg tager det som en opgave, Gud har lagt ud til mig. Jeg oplever det som at gå i de gerninger, som Gud forud har lagt til rette til mig,« fortæller Jonna Iversen.

Hendes opgaver bliver primært at starte nye klubber i området, men også at understøtte det lokale arbejde i området fra Harboøre i nord til Bækmarksbro i syd, fra Bovbjerg Fyr i vest til Humlum i øst. Hun skal også bygge bro mellem børn og lokale kirker i samarbejde med præsterne.

Foruden lokalansættelsen i DFS er der seks lokalansættelser i IM. Bag det tal ligger, at flere ansættelser er et miks mellem en lokalansættelse og en ansættelse i en af IM’s regioner.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Vores venskab er en gave
Jannie og Signe har været venner i mange år. Jannie har været kristen hele livet, mens Signe stadig er på vej.
Bygger Guds rige lige her
Hanna Pedersen brænder for at dele troen i et ikke-kirkeligt miljø.
Jesus kom til Emrah i en drøm
Emrah er flygtet fra Tyrkiet, fordi han er blevet kristen. Nu er han frivillig i den tyrkiske menighed i København og bruger tid på at evangelisere…

Annoncer