Det er ikke mobning at være imod kvindelige præster

Ledere i kirkelige organisationer mener, tingene bliver blandet sammen, når man kobler krænkelser i Folkekirken sammen med den teologiske modstand mod kvindelige præster.

Danmarks Radio foretog i juni 2022 et rundspørge til Folkekirkens ansatte, som viste, at Folkekirken mange steder har problemer med dårligt arbejdsmiljø. Blandt andet svarer 16 % af de kvindelige præster, at de inden for de seneste fem år har oplevet at blive nedgjort eller krænket på grund af deres køn.

På den baggrund har DR bragt en række historier, der kobler krænkelserne sammen med den teologiske modstand mod kvindelige præster. Men det er ikke rimeligt at sammenkoble de to ting, lyder kritikken fra flere sider.

Blander æbler og pærer

»Der er forskel på mobning og teologisk overbevisning. Det første må vi tage afstand fra, det sidste må der være frihed til. Sådan er også Indre Missions syn på denne sag. Det skal ingen være i tvivl om,« siger Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaard til kirke.dk. Han medvirkede i DR’s 21 Søndag den 28. august, hvor han forsvarede den teologiske frihed i folkekirken.

Også generalsekretæren i KLF - Kirke og Medier, Mikael A. Laursen, kritiserer i skarpe vendinger DR’s behandling af sagen:

»Når DR i en explainer kobler arbejdsmiljøet i folkekirken sammen med en modstand mod kvindelige præster, blandes æbler og pærer i en harsk journalistisk frugtsalat.«

Formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, undrer sig også:

»Om kun mænd kan være præster, er udtryk for en teologisk holdning. Dermed er der ikke tale om en diskrimination mellem mænd og kvinder,« siger han til Kristeligt Dagblad og kalder DR’s dækning for kampagnejournalistik.

DR afviser kritikken og henviser til, at de har givet taletid til alle holdninger i sagen.

Præsteansættelser undtaget ligestilling

Sagen har affødt en debat om, hvorvidt folkekirken fortsat skal være undtaget loven om ligebehandling, når det vedrører præsteansættelser. Undtagelsen har været gældende siden 1978.

Mens et flertal af både biskopper og politiske partier nu anbefaler at slette undtagelsen, advarer flere andre mod konsekvenserne for det teologisk konservative mindretal. Det gør blandt andre retsteolog Kristine Garde, der selv har virket som præst og ikke har oplevet bestemmelsen som diskriminerende.

I et indlæg i Kristeligt Dagblad 2. september skriver hun: »Undtagelsesbestemmelsen er tænkt som en teologisk begrundet mindretalsbeskyttelse, og sådan bør den fortsat tolkes. Derfor skal den bevares, uanset at den i praksis stort set ikke har været anvendt.«

Ligestilling i IM

I Indre Mission er der fuld ligestilling i alle stillinger på alle niveauer, samtidig med at man fastholder det gamle, bibelske syn på præsteembedet, at det er forbeholdt mænd. Det er dog et syn, IM allerede i 1973 og igen i 1981 besluttede at stille alle frit omkring. Det gælder både ansatte, lokale fællesskaber og bestyrelsesmedlemmer. Derfor samarbejder IM mange steder lokalt med kvindelige præster.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Jesus kom til Emrah i en drøm
Emrah er flygtet fra Tyrkiet, fordi han er blevet kristen. Nu er han frivillig i den tyrkiske menighed i København og bruger tid på at evangelisere…
Alt er tilladt men ikke alt er morsomt
Standupkomikeren Jakob Svendsen har ikke mange hellige køer, men tror på en hellig Gud.
500 konfirmander gik i Jesus' fodspor
Otto var én af konfirmanderne, der deltog i påskevandringen ud fra missionshuset Bethesda. Efterfølgende er han blevet endnu mere bevidst om, at det…

Annoncer