Det er kun i nødsituationer at Jens Kristian høster om søndagen

Søndagen er mit alibi for at holde fri med god samvittighed

Jens Kristian Mølby Nielsens mejetærsker holder ikke stille i høsttiden, hvor der køres til langt ud på aftenen. Lige på nær om søndagen, hvor den får en hvilepause.

Alting går op i en højere enhed, når Jens Kristian Mølby Nielsen sidder på mejetærskeren og høster den ene tønde korn efter den anden.

»Høsttiden er en speciel tid med mange velsignelser. Jeg bliver bekræftet i glæden over den opgave, som Gud har betroet mig som landmand, og jeg er taknemmelig for at kunne høste de afgrøder, som jeg har dyrket i løbet af året,« forklarer han en sen onsdag formiddag i Hodsager i Vestjylland.

Han er en af de landmænd, der som udgangspunkt holder fri fra markarbejdet om søndagen.

»Jeg vil gerne bruge dagen på at komme til gudstjeneste og være sammen med familien. Det betyder, at jeg er hurtigt ude og passe dyrene om morgenen, inden jeg skal i kirke,« siger Jens Kristian.

Men høsttiden stiller ham nogle gange i et svært søndagsdilemma.

»Vi kører rigtig meget i marken de seks dage i ugen, så vi kan holde fri om søndagen. Men nogle gange er det meget svært at være sammen med familien en eftermiddag, hvis jeg kan se, at meget dårlige vejrforhold truer et høstudbytte til store værdier,« fortæller Jens Kristian, der oplevede sin far være meget konsekvent på det område, for han ville gerne overholde buddet om at holde hviledagen hellig.

»Jeg så ikke min far høste eller gøre noget markarbejde om søndagen. Han havde flere medhjælpere ansat, og de blev ikke presset til at arbejde om søndagen. Når der kom nogle landmænd og spurgte, om han ville hjælpe dem med markarbejde, afslog han det.«

Jeg går glip af noget godt

For nogle år siden fik Jens Kristian og ægtefællen, Birgit, rusket op i deres holdning til buddet om at holde hviledagen hellig, efter de havde hørt den lokale præst undervise om emnet.

»Jeg indrømmer gerne, at jeg i mange år havde forstået hviledagsbuddet som et bud, jeg skulle overholde. Jeg måtte godt passe dyrene, men ellers måtte jeg ikke udføre noget markarbejde. Det var en forståelse, jeg havde fået med hjemmefra, hvor det betød meget, hvad man gjorde og ikke gjorde om søndagen, og om andre lagde mærke til det,« fortæller han.

»Jeg har fået et nyt perspektiv på hviledagen og værdien af at holde fri. Jeg tror ikke, at jeg begår en synd mod Gud, hvis jeg høster om søndagen. Men det er synd for mig, hvis jeg gør det, for jeg går glip af noget, som er godt for mig. Menneskeligt set har vi brug for at hvile, og åndeligt har vi brug for at mødes med menigheden og høre Guds ord,« understreger Jens Kristian.

Mit alibi for at holde fri

Han har selskab af Birgit i nogle minutter, inden hun skal lave frokost.

»Vi har fået en lidt anden forståelse af buddet. Vi forbinder ikke længere søndagen med en masse regler, vi skal overholde. Vi er blevet bedre til at se søndagen som en god gave, Gud har givet os, hvor vi får lov at holde fri. Vi har fået en dag, hvor vi har mulighed for at bruge tiden sammen med ham i kirken og med hinanden som familie. Det er alt sammen en del af det gode liv, som Gud ønsker at give os,« forklarer hun.

»Gud havde jo selv brug for at hvile den syvende dag, efter han havde arbejdet hårdt de første seks dage med at skabe verden.«

Som landmand er der mange ting, som Jens Kristian skal have indblik i og være på forkant med, så han nyder den ugentlige fridag.

»Søndagen er mit alibi for at holde fri med god samvittighed, og jeg kan mærke, at jeg har brug for det,« siger han.

Jens Kristian mener, at alle mennesker har brug for en hviledag.

»Det er ikke sundt for mennesker, hvis det kører derudad alle syv dage i ugen. Vi har brug for et helle, en dag, hvor vi kobler af. Derfor er det godt, at samfundet lukker ned om søndagen. Det giver et naturligt afbræk i arbejdslivet,« forklarer landmanden.

Der kan være undtagelser

Han holder fast i princippet om, at han ikke høster om søndagen, men der kan være undtagelser.

»Jeg står nogle gange i et svært dilemma, hvor jeg gør en undtagelse fra mit princip om ikke at høste. Det sker lidt i tråd med Jesus’ ord om, at man gerne må redde sønnen, der falder i brønden. Jeg fører det lidt videre og siger, at jeg kan stå i situationer, hvor jeg bliver nødt til at foretage en redningsaktion af kornet på marken, så det ikke går tabt,« forklarer Jens Kristian.

»Jeg oplever, at dilemmaet er blevet større i takt med, at landbruget skal være så stort og effektivt, for at det hele kan løbe rundt. Vi har korn for store værdier på marken, der kan gå tabt, hvis det ikke bliver høstet. Så hvis vejrudsigten er elendig, og jeg kan se, at der ikke kommer flere tørvejrsdage, og vi er langt henne i høstsæsonen, så kan jeg vælge at høste en søndag eftermiddag, men det er en svær afgørelse.«

»Indimellem siger jeg til Jens Kristian ‘så kør da’, men jeg har det skidt med det, for jeg synes, at der er noget forkert i det,« tilføjer Birgit.

Det må ikke gribe om sig

Nogle gange kan Jens Kristian også høste en søndag, hvis han har lovet en nabo at få høstet, før det regner, eller hvis mejetærskeren har været i stykker, så han ikke når det.

»Her føler jeg et ansvar for min nabo. Det er vigtigt for mig, at jeg holder ord,« siger landmanden.

»Jeg holder fast i, at jeg som udgangspunkt ikke kører om søndagen, men det er klart, at jeg er meget opmærksom på, at det ikke griber om sig. Jeg kender en gammel landmand, der ikke høstede om søndagen, og han fik altid høsten i hus. Jeg har da tænkt meget over, om jeg ikke har nok tillid til Gud – tillid til, at han nok skal hjælpe mig med høsten. Det har jeg, men jeg har det samtidig sådan, at evangeliet giver mig en frihed til at lave en redningsaktion, hvis det ikke kan være anderledes.«

Parret har også fået et lidt mere liberalt syn på at handle om søndagen.

»Vi har et princip om, at vi ikke handler stort om søndagen, men vi kan godt afvige fra det, hvis vi lige står og mangler en pakke smør,« fortæller Birgit.

Ikke give hinanden dårlig samvittighed

Hun synes, at det kan være svært at finde ud af, hvad der er gavnligt at gøre en søndag.

»Hvis vi som familie tager på søndagsudflugt i et sommerland, så er vi jo med til at støtte, at der er andre, som arbejder på en søndag. Eller hvad siger man til sine børn, hvis de har et job med mange søndagsvagter?«

Jens Kristian fortsætter: »Det er vigtigt, at vi holder fast i hviledagen som en god tradition, der hjælper os til at leve det gode liv, som Gud gerne vil give os. Samtidig skal vi passe på, at vi ikke giver hinanden dårlig samvittighed over, hvordan vi prioriterer vores søndage.«

 

DET TREDJE BUD

Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. 
2 Mos 20,9-11

Du skal holde hviledagen hellig.
Hvad vil det sige?
Svar: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke ringeagter forkyndelsen og hans ord, men holder det helligt, gerne hører og lærer det.
Fra Luthers Lille Katekismus

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Seneste artikler
Vores venskab er en gave
Jannie og Signe har været venner i mange år. Jannie har været kristen hele livet, mens Signe stadig er på vej.
Bygger Guds rige lige her
Hanna Pedersen brænder for at dele troen i et ikke-kirkeligt miljø.
Jesus kom til Emrah i en drøm
Emrah er flygtet fra Tyrkiet, fordi han er blevet kristen. Nu er han frivillig i den tyrkiske menighed i København og bruger tid på at evangelisere…

Annoncer