Hakon vil give mennesker smag for Bibelen

Vi står i et helligåndsafhængigt arbejde, understreger Hakon Christensen, der er ny landsleder i Bibellæser-Ringen.

Den nye landsleder i Bibellæser-Ringen, Hakon Christensen, har rødder i Nordsjælland og har i mange år været engageret i Luthersk Mission med administration, ledelse og forkyndelse.

Den nye landsleder i Bibellæser-Ringen, Hakon Christensen, er ret begejstret for ét af Bibellæser-Ringens slogans »Læs Bibelen – Mød Gud.«

»Det fortæller kort og præcist, hvad der sker, når vi åbner Bibelen. I Bibellæser-Ringen vil vi gerne give hjælp til at lukke Bibelen op, så mennesker får et møde med Gud. Bibelen er Guds ord og inspireret af ham. Den er levende og relevant for alle mennesker,« siger Hakon.

Han tiltrådte stillingen den 1. januar og er ved at komme på plads i sit nye kontor, der ligger på øverste etage af Luthersk Missions Højskole i Hillerød. Han er i gang med at sætte sig ind i alle områderne af Bibellæser-Ringens (BLR) arbejde.

»Jeg oplever det så meningsfyldt, hvis jeg kan være med til at skabe begejstring og glæde over Bibelen. Det er et stort privilegium for mig at arbejde på at virkeliggøre den vision,« fortæller Hakon på et klingende nordsjællandsk.

Mine forældres bibelske vidnesbyrd

Landslederen blev født i 1965 i Græsted i en familie, der var aktive i Luthersk Mission. Hans far var i mange år leder i den lokale søndagsskole.

»Jeg så, at Bibelen var vigtig for min far og mor. Den var deres værdigrundlag og var med til at forme deres handlinger. I hverdagen læste mine forældre op af Bibelen og af en andagtsbog. De stod for en søndagsskole, hvor de kørte rundt og hentede børn i byen. Det var også vigtigt for dem at komme i missionshuset og kirken for at samles med andre troende og lytte til Guds ord. Det, mine forældre viste med deres liv, havde en enorm betydning for mig. Deres tillid til Bibelen som en autoritet i deres liv har jeg taget med mig og forsøgt at give videre til mine egne børn,« forklarer Hakon.

Guds ord er i sig selv relevant og brugbart, og jeg er ikke Guds spindoktor

»Jeg er glad for, at Bibellæser-Ringen har udformet materialet Hæng ud med Gud, for det, der sker i familien, har langtrækkende konsekvenser for børnene.«

Han fik også med hjemmefra, at Bibelens beretninger ikke bare er teori eller fantasi.

»Bibelens beretninger er historiske. Gud blev virkelig menneske, og han virker ind i historien og er aktiv i dag. Det gør, at Guds ord er aktuelt og nærværende,« siger Hakon.

En stille vækst

Det var noget helt særligt for ham, da han fik sin første bibel.

»Da jeg var ti år, begyndte jeg i bibelklassen, der var missionshusets juniorarbejde. Når man havde været der 40 gange, så fik man en bibel. Jeg gjorde alt for at nå det, så jeg kunne få en bibel, inden jeg skulle på sommerlejr, og det lykkedes,« fortæller Hakon med et stort smil. Han fik også Juniornøglen, der var en bibellæseplan.

»Der var ikke megen instruktion, så det var bare at gå i gang,« siger han.

I teenageårene knyttede han nogle vigtige venskabsbånd på Djurslands Efterskole, hvor han gik i to år, og på mange ungdomslejre.

»Jeg fik nogle venner, som jeg delte troen og bibelfællesskabet med. Det var med til at bevare mig i den kristne tro,« forklarer Hakon, der sætter lidt flere ord på sin trosvandring.

»Jeg havde ikke behov for at gøre oprør i forhold til de værdier, jeg havde fået med hjemmefra. Min tro på Jesus er resultatet af en stille vækst.«

Uenighed om fortolkningen

Meget hurtigt i samtalen viser landslederen sig at være et udadvendt og imødekommende menneske. De egenskaber kom ham også til gode, da han gik handelsvejen og blev uddannet i en trælast i Helsingør, hvor han solgte søm og skruer.

Inden han tog på arbejde, fik han en god vane.

»Det var en rigtig god start for mig at begynde dagen med at læse i Bibelen. Det gav mig en god rytme, som var en hjælp for mig til at få læst i Bibelen,« fortæller Hakon, der var aktiv i Luthersk Missions missionshus i Græsted. På et tidspunkt blev fællesskabet delt i to på grund af intern uenighed. Mange af Hakons venner var med i gruppen, der brød ud og lavede en frikirke.

Bibellæser-Ringen står på en åndelig kampplads sammen med andre organisationer, der vil fastholde Bibelen som Guds ord

»Jeg lærte, at selv om vi kan have det samme grundlæggende bibelsyn, så kan fortolkningen af det betyde, at vi må gå i hver sin retning. Det kristne fællesskab er en sårbar størrelse, som vi skal passe på. Vi, der deler bibelsyn, udgør en lille minoritet i samfundet, og vi skal værne om vores fællesskab. Hvis vi må skilles, så skal vi gøre det på en ordentlig måde,« understreger Hakon, der i foråret 1986 gik på Luthersk Missions Højskole.

»Det gav mig fem måneder i drivhuset, hvor jeg fandt ud af, hvor lidt jeg vidste om Bibelen. Jo mere jeg lærte den at kende, jo større blev verden.«

På højskolen mødte han også sin kone, som han blev gift med tre år senere.

29 år i Luthersk Mission

Fra 1992 og indtil han blev landsleder i Bibellæser-Ringen, har han arbejdet i Luthersk Mission med ledelse, administration og forkyndelse. Først som ungdomssekretær, derefter som forlagsleder og administrations- og personalechef. Derefter var han ansat på halv tid som præst i Hillerød Frimenighed. I den tid virkede han også først som missionær på Bornholm og senere som pendlermissionær i Cambodja.

»Det var et kald fra Gud, der gjorde, at jeg hoppede fra mit sælgerjob og ind i en tjeneste. Det er fra kaldet, at jeg har min frimodighed til at forkynde. Det giver mig en forståelse af, hvem jeg er, og hvad jeg er,« understreger Hakon.

Han har lært meget ved at stå i Bibelens tjeneste.

Derfor er sang og musik et fantastisk redskab til at få bibelsubstans ind i hjertet

»Jeg har erfaret, at Guds ord er levende. Jeg er sendt med noget, som ikke er mit eget, men som er inspireret af Helligånden. Det er et budskab, som jeg ikke skal sløse med, men som på den anden side også giver en hvile,« siger han.

»I dag kan jeg møde en forventning om, at vi skal gøre budskabet relevant, så vi kan bruge det konkret i hverdagen. Jeg forstår anliggendet, men kan mærke en reservation i mig. Guds ord er i sig selv relevant og brugbart, og jeg er ikke Guds spindoktor. På den anden side er det selvfølgelig min opgave at gøre mig alle mulige pædagogiske overvejelser i formidlingen, så det ikke opleves kedeligt og irrelevant. Det, der er relevant, skal gøres relevant.«

Limen i det kristne fællesskab

Gennem årene har Hakon været forkynder i Luthersk Mission. Han har i flere omgange undervist på Ordet og Israels bibelskole i Israel, og han har i perioder undervist på en bibelskole for lokale ledere og præster i Cambodja.

»Bibelundervisning har en særlig styrke, for den giver mulighed for at dykke ned og se de store linjer i Skriften. Jeg har mange gange erfaret, at det er Guds levende ord, jeg formidler, for Bibelen bringer Jesus hen til det enkelte menneske,« forklarer Hakon, der fremhæver Bibelens betydning for det kristne fællesskab.

»Bibelen er en lim, der binder det kristne fællesskab sammen og giver retning for arbejdet.«

Sange med bibelsk substans

Salmer og sange har været med til at forme Hakon.

»Mit følelsesliv bliver ikke særligt påvirket af, at jeg sidder og læser i Bibelen. Sang og musik rammer nogle strenge i mig, som sammen med Bibelen bliver til noget frugtbart i mit liv. Derfor er sang og musik et fantastisk redskab til at få bibelsubstans ind i hjertet,« siger Hakon, der nævner På nåden i Guds hjerte som en af de sange, der betyder meget for ham.

Han var rigtig glad for de 14 år, hvor han sad med i forskellige sangbogsudvalg sammen med repræsentanter fra Indre Mission, Kristeligt Forbund for Studerende og Evangelisk Luthersk Mission. Han var med til at lave de to første udgaver af Fællessang, og han var med i de tre første år af arbejdet med Sange og Salmer.

»Jeg er rigtig glad for, at Stuart Townends sange er kommet med i Sange og Salmer, for de indeholder nogle dybe bibelske sandheder. Det er vigtigt, at troslæren rører ved følelserne,« forklarer Hakon.

Bibelsk genstart

Han håber, at der bliver en spørgetime på den nye jord, for der er adskillige ting, han ikke forstår i Bibelen.

»Det er en grundtænkning i Bibelen, at Gud har åbenbaret det, der er nødvendigt at vide, for at jeg kan blive frelst. Men jeg forstår ikke, hvorfor nogle mennesker går fortabt, når Gud vil, at alle skal frelses. Jeg ved godt, hvor det ender, men hvorfor er vejen så kompliceret for mange mennesker, « siger Hakon, der gennem årene har erfaret, at hans bibellæsning har brug for et frisk pust seks til otte gange om året.

»Jeg er taknemmelig for, at Bibelen er en vigtig del af min tjeneste. Men indimellem kører jeg træt i det og har brug for en genstart. Så dykker jeg ned i en anden bibeludgave, eller jeg bruger Bibelnøglen eller andre inspirationskilder.«

Afhængig af Helligånden

Den nye landsleder er helt på det rene med, at Bibellæser-Ringen står overfor en stor opgave med at få yngre generationer til at læse i Bibelen.

»Bibellæser-Ringen står på en åndelig kampplads sammen med andre organisationer, der vil fastholde Bibelen som Guds ord. Vi står i et helligåndsafhængigt arbejde. Vi vil altid have en iboende ulyst til Bibelen, så vi har brug for Helligånden til at holde os fast og gøre ordene levende for os,« forklarer Hakon, der beskriver Bibellæser-Ringen som en lille organisation med en stor arbejdsradius.

»Vi er mange, der arbejder for at fremme glæde og begejstring for Bibelen. Vores fokus er, hvordan vi kan være en ressource ind i det.«

Han citerer Salme 34,9: »Smag og se, at Herren er god.«

»Jeg håber og tror, at vi gennem forkyndelse og undervisning og udgivelse af printede og digitale ressourcer kan lave en buffet med forskellige retter, så mennesker får smag for Bibelen,« siger landslederen.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Seneste artikler
Alt er tilladt men ikke alt er morsomt
Standupkomikeren Jakob Svendsen har ikke mange hellige køer, men tror på en hellig Gud.
500 konfirmander gik i Jesus' fodspor
Otto var én af konfirmanderne, der deltog i påskevandringen ud fra missionshuset Bethesda. Efterfølgende er han blevet endnu mere bevidst om, at det…
Det gavner fællesskabet at man ikke altid går i takt
Vi skal ikke se uenighed som en trussel mod sammenholdet, men som en mulighed for at udvikle et endnu stærkere fællesskab, siger brobygger og debattør…

Annoncer