Hovedbestyrelsen satte det lange lys på

Langsigtede tanker for Indre Missions arbejde og afsked med mangeårigt bestyrelsesmedlem prægede hovedbestyrelsesmødet i juni.

Hovedbestyrelsen holdt sit møde i Bethesdas billedsal forud for årsmødet.

Hovedbestyrelsens (HB) møde i Bethesda i København forud for årsmødet var præget af de mere langsigtede tanker for Indre Missions arbejde. Både når det drejer som om den interne kommunikation i bevægelsen, samspillet med folkekirken og IM’s bidrag til den offentlige debat.

En arbejdsgruppe havde forud for mødet arbejdet med, hvad IM’s rolle og profil er, samt hvordan bevægelsen bliver bedre til at kommunikere det. Det førte til en livlig drøftelse og kaldte mange ideer og holdninger frem.

Som en del af denne debat havde bestyrelsen inviteret Jonas Adelin Jørgensen, som er akademisk medarbejder ved Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Han redegjorde for begrebet offentlighedsteologi, som handler om, hvad kristendommen særligt har at sige ind i samfundsdebatten. Dette mundede ud i en debat om, hvad og hvor meget IM skal blande sig i.

Status på pejlemærkerne

I forbindelse med IM’s 150-årsjubilæum vedtog hovedbestyrelsen otte pejlemærker, som siden har tjent som rettesnor for ledelsens prioriteringer. Ved dette møde gjorde bestyrelsen endnu en gang status over, hvordan pejlemærkerne har sat sig spor i arbejdet, både centralt og i regionerne, og hvor der fremadrettet skal fokuseres.

Himmelske Dage, tidligere Danske Kirkedage, har gennem de seneste år gennemgået en markant forandring. Bestyrelsen drøftede, hvad denne udvikling betyder for IM’s engagement i Himmelske Dage.

Tak til Erik Back Pedersen

Dette HB-møde blev det sidste for Erik Back Pedersen, der efter 21 år har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Det blev markeret ved en festaften på Hotel Hebron, hvor flere bestyrelsesmedlemmer rettede en meget personlig tak til Erik Back Pedersen for hans indsats i IM.

Fra 1. august indtræder Tonny Dall Sørensen som nyt medlem af HB.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Den tidligere salgsdirektør drømmer om at blive præst
En dag sagde Jonas’ krop fra, og direktørjobbet og festlivet er nu erstattet af Jesus, orkidéer og Luther.
Jeg var ikke klar til det virkelige liv
Det var et kæmpe chok, da Camilla Quist trådte ud af den kristne osteklokke og ind i gymnasieverdenen. Hun kom i tvivl, om kirken var mere end en…
Nu er det tid til noget andet
Det er en afklaret Daniel Præstholm, der nu takker af som landsleder i IMU. Men det er også lidt vemodigt for ham at sige farvel efter ti år i IMU,…

Annoncer