IM står fast men går tilbage

Ny undersøgelse tegner et billede af IM som en bevægelse, der står fast på teologien, men langsomt følger med det omgivende samfund, når det gælder værdier

IM står fast på teologi, etik og moral, mens resten af samfundet buldrer afsted mod mere og mere sekularisering. Men grunden, IM står på, er ikke nødvendigvis en urokkelig klippe. Den er måske snarere et trin på en rullende trappe, der stille og roligt bevæger sig i samme retning som resten af samfundet. Det er en af de hypoteser, som en ny videnskabelig artikel om IM tager udgangspunkt i.

Artiklen, som er trykt i det seneste nummer af Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, er udarbejdet af forskerne Peter Gundelach og Peter Birkelund Andersen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som 1765 impuls-læsere udfyldte i efteråret 2019. Undersøgelsen bestod af spørgsmål, som lægger sig tæt op ad Den Store Danske Værdiundersøgelse (DSDV), som siden 1981 har fulgt udviklingen i danskernes værdier. Derfor kan den også bruges til at sammenligne værdierne i IM med de gængse værdier i befolkningen.

Homogen bevægelse

Artiklen konkluderer, at stort set alle deltagere i undersøgelsen deler IM’s grundlæggende teologi og bibelsyn. Så godt som alle svarer, at de tror på en personlig Gud (her ligger danskerne ifølge DSDV på 6 %), på en Himmel (danskerne ifølge DSDV 19 %) og et helvede (danskerne ifølge DSDV 10 %). Tre ud af fire deltagere i IM-undersøgelsen går i kirke hver uge eller oftere. Det gør kun 3 % af den samlede befolkning.

Mens IM således fremstår som en homogen bevægelse, hvad angår teologien, så er det mere forskelligt, hvilke konsekvenser deltagerne uddrager af troen. IM-vennerne er ikke mere restriktive end resten af befolkningen i forhold til synet på f.eks. snyd med skattekroner og offentlige ydelser, men de accepterer i langt mindre grad abort, homoseksualitet og skilsmisse. Accepten af disse etiske problematikker er dog højere blandt IM-venner under 50 end blandt de ældre. Dette tolker artiklens forfattere som »en opblødning af de moralske værdier, så IM’s venner (langsomt) kommer nærmere til værdierne i befolkningen«.

Den konklusion vil IM’s vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen dog være forsigtig med at drage.

Mere komplekst end som så

»Jeg mener ikke, at man uden videre kan gå ud fra, at de yngre fastholder deres værdier de næste 10 eller 20 år og dermed fremskrive, hvad der er de toneangivende værdier i IM til den tid. Det er mere komplekst end som så. Selv er jeg blevet mere nuanceret og mindre kategorisk i mine holdninger med alderen. For andre er det muligvis gået den anden vej, så jeg tror ikke, man kan drage en entydig konklusion,« siger han.

»Men jeg kan ikke afvise, at der sker en opblødning. Jeg hæfter mig dog ved, at undersøgelsen viser en næsten entydig fastholdelse af Bibelens autoritet på tværs af generationer. Det glæder mig, for det har stor indflydelse på, hvordan en eventuel opblødning af værdier folder sig ud. Den vil foregå inden for en ramme, og den vil løbende blive korrigeret, fordi vi er nødt til hele tiden at søge tilbage til Bibelen. Derfor er jeg heller ikke nervøs for, at IM’ere taler og tænker anderledes om for eksempel homoseksualitet end tidligere. Det gør jeg også selv,« siger han.

Vi er blevet mere nuancerede

»Jeg tror, holdningen til for eksempel homoseksualitet har ændret sig i takt med debatten i samfundet og det, at flere og flere af os har fået spørgsmålet ind på livet blandt familie og venner. Men ikke på den måde, at det så er lige meget, hvad Bibelen siger om det. Vi står som fællesskaber med den udfordring, at Bibelen taler meget klart imod homoseksuel praksis, samtidig med at vi som kristne har den grundholdning, at vi gerne vil rumme alle mennesker, fordi Gud rummer alle mennesker. Også homoseksuelle, fraskilte og dem, der har fået en abort. Det påvirker naturligvis vores måde at udtrykke os på, og jeg glæder mig over, at mange deltagere i IM-undersøgelsen har anført, at det er alt for unuanceret bare at spørge, om man accepterer abort, homoseksualitet og skilsmisse. Der må flere nuancer til, hvis man skal svare præcist på de spørgsmål. Der tror jeg faktisk, at vi i IM er mere nuancerede og reflekterede i vores holdninger end mange andre, og jeg vurderer, at vi er et helt andet sted end for 40-50 år siden,« siger han.

Lettere at tale om tro i dag

IM-venner føler mere omsorg og ansvar for samfundets svageste, og de er mere engagerede i frivilligt arbejde end resten af befolkningen. 85 % har dog kun frivillige opgaver internt i IM, og to ud af tre taler sjældent eller aldrig om kristen tro med mennesker uden for miljøet. Det efterlader, ifølge artiklens forfattere, IM i en negativ spiral, hvor bevægelsen ikke er i stand til at reproducere sig selv.

»Vi må erkende, at IM går tilbage, men jeg kan ikke uden videre genkende, at kun meget få taler med andre om deres tro. Unge i dag taler meget mere naturligt og åbent om deres tro, end jeg gjorde. Dengang var man dum, hvis man bekendte sig som kristen. I dag bliver man snarere betragtet som spændende,« siger Peter Nord Hansen.

»Men det er min drøm, at flere fandt ind i IM, uden at være født ind i det. Det ligger jo dybt i vores selvforståelse, at vi gerne vil invitere mennesker med,« siger han.

Modreaktion vil ikke gavne IM

Artiklens forfattere nævner, at en modreaktion på den stærke sekularisering i samfundet kan føre til, at flere vil blive tiltrukket af det stærke tros- og værdimæssige fællesskab, som IM står for. Den udvikling tror Peter Nord Hansen dog ikke på.

»Jeg tror sagtens, at der kan komme en modreaktion, men jeg tror ikke, at den i særlig grad vil føre mennesker til IM eller andre etablerede kirkelige grupperinger. Den vil snarere føre til mere individualiseret spiritualitet og religiøs udfoldelse,« siger han.

»I IM skal vi i stedet bede og arbejde for vækkelse. Det er noget helt andet,« siger han.
 

Læs hele artiklen Tro, moral og forandring i Indre Mission 

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Vi skal huske på at vi kan tage fejl
For Filip Bangura Fyhn, der er landsleder for IMU, er det vigtigt, at der er plads til forskelligheder og nuancer i de kristne fællesskaber, uden at…
Befriende og livsnær forkyndelse
Monika Andersson fra Odense var blandt de 430 deltagere på ECHO. Hun er ny i troen og sugede til sig. Hun fik tonsvis af inspiration med hjem. …
Jeg ville gerne vise at det ikke var farligt
Den tidligere håndboldspiller Anette Hoffmann blev et forbillede for mange, da hun offentligt fortalte om sin kristne tro. …

Annoncer