IM’s største missionsmuligheder ligger uden for missionshusene

Debatten stak i mange retninger, men mundede ud i flere konkrete og lavpraktiske forslag til, hvordan økonomiske udfordringer og talmæssig tilbagegang kan overvindes

Næstformand Metha Sørensen opmuntrede tilhørerne til at genoptage traditionen med at gå på uventet besøg.

Baseret på tal og statistikker kan fremtiden synes temmelig dyster for Indre Mission. På to år har bevægelsen – hjulpet på vej af coronapandemien – genereret et driftsunderskud på over 20 millioner kroner, og der er fortsat flere Til Salg-skilte uden for missionshusene, end der er nye byggeprojekter i støbeskeen.

Dette prægede en stilfærdig debat på Årsmødefestivalen, hvor der blev diskuteret lavpraktiske missionsmuligheder.

Tidligere på dagen havde IM’s formand Hans-Ole Bækgaard holdt sin formandsberetning, hvor han opfordrede til at stå fast på bibeltroskaben, også når den ikke er populær, men også understregede, at IM er en missionsbevægelse og ikke først og fremmest et fællesskab om bestemte meninger.

I sin beretning refererede han til sekulariseringsteorier, som siger, at bevægelser som IM typisk mister 25 procent af en generation, når troen skal videregives fra en generation til den næste. En kommende videnskabelig artikel om IM konkluderer dog, at IM ikke nødvendigvis vil følge denne tendens, og at der efter år med vigende tilslutning kan komme vækst som en modreaktion på sekulariseringsbølgen.

På uventet besøg

Den efterfølgende debat var præget af flere indlæg, som handlede om, hvordan IM kan række ud til flere. Arne Nørgaard fra Kolding ville således vide, hvordan IM bedre vil kunne rumme f.eks. homoseksuelle.

»Vi arbejder med det, og en arbejdsgruppe i IM og IMU arbejder med emnet i forhold til ansættelser, i vores fællesskaber og på det personlige plan. Jeg håber, at vi i løbet af efteråret kan være klar med en vejledning,« sagde Hans-Ole Bækgaard.

Flere spørgere kredsede om, hvordan IM kan blive mere kendt uden for missionshusets vægge. Jens Kristian Nielsen fra Aulum takkede Hans-Ole Bækgaard for at tage aktivt del i den offentlige debat, og Svend Erik Jørgensen fra Hinnerup fortalte, hvordan SnakTro-teamet havde repræsenteret IM på fornemste vis, da to 8. klasser besøgte det lokale missionshus.

Ganske meget missionsarbejde foregår dog ikke i missionshuse, men hjemme hos missionsfolkene. En tilhører opfordrede derfor til, at man laver mad til en eller to ekstra og inviterer folk på aftensmad. Den idé bakkede næstformand Metha Sørensen op om.

»Vi kan nå langt gennem vores arbejdsgrene, men IM’s største mulighed for mission er, at vi lever vores liv som kristne hver eneste dag. Og her kunne en af mulighederne netop være, at vi oftere inviterer mennesker på besøg. Engang var det helt almindeligt, at man kom på uventet besøg hos hinanden. Det sker sjældent i dag, og her kan vi godt danne lidt modkultur. Vi har brug for at have fællesskab, og vi behøver ikke altid at vente på en invitation,« sagde hun.

Mere kød i pølsen

Formand for IM’s økonomiudvalg Anders B. Hummelmose fremlagde bevægelsens regnskab for 2021, som endte med et driftsunderskud på næsten 6 mio. kr. Også 2022 forventes at ende med røde tal på bundlinjen, om end i mindre målestok.

»Hvorfor fastholder IM normeringen, når man har underskud?« spurgte en tilhører.

»Det gør vi, fordi vi tror på fremtiden, og i stedet for at skære ned, vil vi hellere give folk lidt mere, så de også får mere lyst til at give. Vi vil putte mere kød i pølsen,« sagde Anders B. Hummelmose med henvisning til det gamle pølsemagertrick, hvor man sparer på det dyre fyld, når krisen kradser.

»Et driftsunderskud på 20 mio. kr. over to år er bekymrende, og det var ikke sådan, vi ønskede at bruge pengene. Men vi tror på, at økonomien igen kan komme på fode, når virksomhederne kommer tilbage på samme niveau som før pandemien,« sagde Jens Medom Madsen, og Anders B. Hummelmose tilføjede: »Men med lanceringen af kampagnen En million mere til mission har vi også frimodigt budgetteret med stigende gaveindtægter. Og det får vi brug for! Ikke mindst med de generelle prisstigninger. De rammer også IM!«

Jens Medom Madsen havde et forslag til at løse den problematik.

»Jeg hørte for nylig, at der i løbet af 2021 er indsamlet 1,2 mio. kr. i kaffepenge rundt omkring i missionshusene. Hvis man sendte kaffepengene til IM’s hovedkasse, så havde vi netop en million mere til mission. Plus det løse,« foreslog han med et smil.

Vil ikke stå i vejen

Mens det kniber med økonomien til den generelle drift, så er der penge i IM’s byggefond og Missionspuljen, som venter på at blive brugt.

»Har I en idé til et missionsprojekt, eller tror I, at en renovering af missionshuset kunne gøre det mere attraktivt at komme der, så ring, eller send os en ansøgning,« sagde Anders B. Hummelmose.

Pengene i Missionspuljen stammer fra salget af Aarhus Seminarium, som i sin tid blev oprettet af IM-venner. En tilhører spurgte, om den type satsninger kunne forekomme i dag. Det afviste panelet på scenen ikke.

»Det handler om at få de gode idéer, så ring, hvis I sidder med noget. Konkret har vi et sted, hvor man overvejer at oprette et bofællesskab eller nogle seniorboliger. Det kunne være en mulighed,« sagde Anders B. Hummelmose, og Hans-Ole Bækgaard tilføjede:

»Pointen er, at det skal være med mission for øje, så vi kan nå mennesker. Er det til stede, og er der mulighed for en god forretning, så står vi ikke i vejen.«

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Vores venskab er en gave
Jannie og Signe har været venner i mange år. Jannie har været kristen hele livet, mens Signe stadig er på vej.
Bygger Guds rige lige her
Hanna Pedersen brænder for at dele troen i et ikke-kirkeligt miljø.
Jesus kom til Emrah i en drøm
Emrah er flygtet fra Tyrkiet, fordi han er blevet kristen. Nu er han frivillig i den tyrkiske menighed i København og bruger tid på at evangelisere…

Annoncer