IMU mødtes med IM’s hovedbestyrelse

Forud for årsmødet i Vejen Idrætscenter lørdag den 10. juni var hovedbestyrelsen samlet hele fredagen.

Hovedbestyrelsen har gennem længere tid haft fokus på at styrke samtalen og bygge bro mellem generationerne i IM. Derfor var et af hovedpunkterne på dagsordenen mødet med Indre Missions Ungdoms landsudvalg.

Landsudvalget gav udtryk for, at de gerne vil tættere på ledelsen i IM og lægger stor vægt på at se IMU som en del af IM. Bestyrelsen udtrykte for sin del stor glæde over at møde en ny og engageret generation af ledere i Indre Mission. Mulighederne for en tættere relation blev diskuteret, og det blev besluttet, at IMU’s ledelse fremover mødes med hovedbestyrelsen hvert år, hvert andet år med hele landsudvalget og de øvrige gange med landsudvalgsformanden og IMU’s landsleder.

Møde med landsledere

Bestyrelsen havde lejlighed til at møde den nye landsleder for DFS, Jonathan Kiel Thormann, som præsenterede sig selv og fortalte om sine tanker og visioner for søndagsskolernes arbejde.

Landslederen for IM-musik Linda Kofoed Iversen orienterede om aktuelle oplevelser og visioner for IM-musik og lagde op til en samtale om, hvordan der bliver bedre plads til mere kreative og forskelligartede forkyndelsesformer i IM.

Indre Mission har sammen med en lang række andre organisationer og kirker tilsluttet sig dokumentet »Etos for god adfærd i kirker og kristne hjem«, som er blevet til som opfølgning på konferencen »Når kirken svigter« i september 2021. Dokumentet kan findes på indremission.dk/dok.

Tillid til Bibelen

Har Indre Mission et bibelsyn? Det spørgsmål er bestyrelsen flere gange blevet mødt med. Bestyrelsen har ikke noget ønske om at lægge sig fast på eller binde IM’s venner til et bestemt bibelsyn. Indenfor rammen af den lutherske bekendelse kan og vil Indre Mission rumme forskellige forståelser og udlægninger af Bibelens tekster. Indre Mission ønsker at formidle en grundlæggende frimodig tillid til Bibelen som Guds åbenbaring og rettesnor for alt, der bliver sagt og gjort.

Fremtiden for årsmødet

Årsmøderne og paletten af landsarrangementer var også til drøftelse, og det blev diskuteret, hvordan årsmødet og årsmødefestivalen kan udfolde sig i fremtiden. Det blev understreget, at der ikke findes formelle krav til, at årsmødet skal have den form og det indhold, det har i dag. Spørgsmålet drøftes videre i Daglig Ledelse, som senere vil fremlægge forskellige forslag for bestyrelsen.

Åbent bestyrelsesmøde i Esbjerg

Bestyrelsesmødet i Vejen blev det sidste for Henrik Boje Jensen, der stopper efter otte år i bestyrelsen. Formanden takkede Henrik for fællesskabet og samarbejdet i bestyrelsen.

Hovedbestyrelsen samles næste gang i Esbjerg den 18. september, hvor en del af mødet er afsat til åbent bestyrelsesmøde.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Gud bærer mig - også gennem døden
Leder af Fangekoret Louise Adrian er døende. Hun har planlagt sin begravelse, som ikke skal være en sørgefest, men en gensynsfest. …
Med far på arbejde
Det er Guds opgave at redde verden og omvende mennesker. Men vi er kaldet til at møde de mennesker, Gud viser os, med hans kærlighed, siger IM's…
Jeg slap ikke fra Gud
En ulykke udfordrede Sørens måde at være et troende menneske på. »Det hele ramlede for mig, fordi det var umuligt at finde ud af, hvor Gud var,«…

Annoncer