Indre Mission mangler forkyndere

Flere rutinerede forkyndere har sagt farvel, og det mærkes nu i de lokale fællesskab, der efterlyser flere forkyndere.

Missionær og evangelist Simon Nielsen ved en møderække i Aulum i efteråret 20.

I alle regioner efterspørger flere IM-fællesskaber forkyndere. I Region Midt, der har det største antal fællesskaber, får regionsleder Hilbert Dam jævnligt henvendelser omkring manglen på forkyndere. Han peger på flere årsager:

»Vi har sagt farvel til en del missionærer, som har haft en lang tjeneste. De er rutinerede forkyndere, som har holdt langt flere møder, end de yngre gør. Kravene til forkyndelsen er steget, og det præger både fritidsforkyndere og medarbejdere. De har måske et vidnesbyrd, eller de synes, at de kan holde et familieagtigt møde, men de afholder sig fra at forkynde eller undervise,« forklarer regionslederen, der italesætter behovet for flere forkyndere alle de steder, han kan komme til det.

Det gælder både lønnede medarbejdere og fritidsforkyndere.

»Jeg har fokus på, hvordan vi kan hjælpe hinanden til at fremelske de lokale talenter, der er,« siger Hilbert Dam, der opfordrer til, at man prikker dem på skulderen, som man tænker, vil egne sig som forkyndere.

Når fællesskaber selv står for forkyndelsen

Han fremhæver betydningen af et begynder-forkynder-kursus.

»Det er en god måde for interesserede at prøve, hvordan det er at forkynde og så gøre det sammen med nogle, der har erfaring. Jeg ved, at der arbejdes på at få gang i et nyt kursus for unge. Vi har også haft et kursusforløb for voksne, og vi vil rigtig gerne gøre det igen, hvis der er nok tilslutning til det,« fortæller regionslederen.

Manglen på forkyndere åbner også for nye muligheder. Han peger på værdien af, at IM-fællesskaber arbejder med, hvordan de i deres program kan afsætte nogle aftener, hvor de selv står for forkyndelsen.

»Jeg ved om flere steder, hvor de har fundet tre eller fire, som har sagt noget ud fra et bibelvers eller en sang, som de er glade for. Et andet sted har de fået en person til at fortælle sin troshistorie. Det er blevet nogle gode aftener, fordi folk giver noget af sig selv og deler troen med hinanden,« forklarer Hilbert Dam.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Jeg slap ikke fra Gud
En ulykke udfordrede Sørens måde at være et troende menneske på. »Det hele ramlede for mig, fordi det var umuligt at finde ud af, hvor Gud var,«…
Fire dage med sol, musik og kristent fællesskab
Koncerter, gudstjenester og lange køer foran isboderne. Danmarks største kristne musikfestival var en oplevelse for de omkring 6000 deltagere. …
Vores venskab er en gave
Jannie og Signe har været venner i mange år. Jannie har været kristen hele livet, mens Signe stadig er på vej.

Annoncer