Jeg er stolt af at være kristen

Man skal altid have retten til at udtrykke sin tro, samtidig med at man respekterer andres ret til det samme, siger kirkeminister Louise Schack Elholm.

I arbejdet som kirkeminister trækker Louise Schack Elholm på sin kristne tro og sit forhold til kirken. »Det betyder meget for mig, at jeg kan arbejde for den sag,« siger kirkeministeren.

På en dejlig forårsdag byder kirkeminister Louise Schack Elholm (V) på en kop kaffe i hjørnekontoret i Kirkeministeriet på Frederiksholms Kanal i København. Det kommer hurtigt frem i samtalen, at kirkeministeren er et lyttende, nærværende og rummeligt menneske, som har kristendom og kirke med i hjertet.

Hun er født og opvokset på Vestsjælland, hvor hun gik til spejder og derigennem mødte kirken. Som barn havde hun nogle svære år med mobning.

»Jeg følte mig meget alene og havde svært ved at snakke med nogen om det. I samme periode mistede jeg også min farmor, som betød meget for mig. Jeg kunne ikke begribe, at hun var død,« fortæller Louise Schack Elholm. Hun så sig om efter hjælp og fandt den gennem troen og kirken.

»Jeg fandt fadervor og trosbekendelsen i min spejdersangbog, og det blev en tryghed for mig at bede fadervor og sige trosbekendelsen. Her fik jeg trøst og styrke til at komme videre,« forklarer ministeren, der sætter flere ord på sin personlige tro.

Vi skal heller ikke være flove eller kede af, at vi tror på Gud. Vi skal være stolte af det, for den kristne tro er en kærlig og gavnlig tro

»For mig handler den kristne tro ikke om frygt eller om, at man skal gøre eller være noget specielt for at være elsket af Gud. Jeg er elsket af ham, og det er en dejlig ting at tro på.«

Hun har to kirker, som hun betragter som sine sognekirker. Den ene er Sorø Klosterkirke, og den anden er Lynge Kirke, som hun bor i nærheden af med familien.

»Jeg kan godt lide at gå i kirke, men det er lidt op og ned, hvor tit jeg når det på grund af mit arbejde og familielivet,« siger hun.

Morgenandagten på Christiansborg

Sidste år tog Louise Schack Elholm sammen med tidligere folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen (S) initiativ til at genstarte den ugentlige morgenandagt på Christiansborg, efter at den i flere år havde ligget i dvale på grund af manglende opbakning.

»Det er vigtigt for mig, at der er et rum til at reflektere over de store ting i livet og til at finde trøst og styrke i troen. Morgenandagten giver politikerne en pause i arbejdet, og det tror jeg, er vigtigt. Mange mennesker kan være stressede, og det har vi rigtig meget af på Christiansborg,« forklarer Louise Schack Elholm, der glæder sig over, at en gruppe folketingsmedlemmer, deriblandt Søren Gade (V) og Ida Auken (S), nu har overtaget ansvaret for, at der bliver holdt morgenandagt en halv time hver onsdag morgen.

»Jeg kunne ikke køre den videre som kirkeminister, for det skulle ikke hedde sig, at jeg som kirkeminister sørgede for, at der var morgenandagt i Folketinget. Det skulle ikke være regeringens morgenandagt, men Folketingets morgenandagt.«

Louise Schack Elholm har siddet i Folketinget i 15 år, hvor hun har engageret sig i kirkepolitiske spørgsmål og interesseret sig bredt for det kirkelige liv i Danmark. I 2015 blev hun sit partis kirkeordfører, og i den nye SVM-regering er hun nu kirkeminister.

»Min baggrund giver mig en forståelse for det kirkelige område, og det betyder rigtig meget for mig, at jeg som kirkeminister kan arbejde for den sag,« siger hun.

»Det ligger dybt i mig, at jeg er et kristent menneske. Samtidig er jeg liberal og mener, at alle må tro på, hvad de vil. Jeg har en respekt for andres tro, og jeg har også en åbenhed over for andre trosretninger end den evangeliske-lutherske kirke.«

Stor beundring

for Indre Mission Det var først som politiker, hun opdagede, at folkekirken rummede forskellige retninger som Indre Mission og grundtvigianerne.

»Jeg var en helt almindelig folkekirke-kristen, så jeg havde ikke mødt nogen, når jeg gik i kirke eller kom i mit lokalområde, som definerede sig som tilhørende Indre Mission eller grundtvigianerne. Da jeg først lærte folkekirken at kende, gik jeg meget op i at forstå både historien og sammenhængen i en kirke, der har forskellige strømninger. Jeg synes, at det har en enorm stor værdi, at vi har Indre Mission og grundtvigianerne, og at folkekirken kan rumme forskellige retninger, som bidrager med noget forskelligt,« forklarer kirkeministeren, der peger på, hvad Indre Mission kan bidrage med i folkekirken.

»Jeg har en stor beundring for, at Indre Mission har en meget høj grad af social ånd i sig og har en sammenhængskraft og et sammenhold, hvor man tager ansvar for hinanden og hjælper hinanden.«

Hun ser også nogle udfordringer, som hun mener, Indre Mission særligt skal være opmærksom på.

Jeg kan ikke forstå, hvorfor nogle ikke ansætter kvindelige præster, men jeg har også en respekt for, at alle ikke nødvendigvis er enig med mig

»Vi kan ikke komme uden om diskussionen på ligebehandlingsområdet, hvor der er brug for, at Indre Mission forklarer, hvorfor man gør, som man gør. Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaard gør det, men det er vigtigt, at der er mere end én ambassadør. Alle er nok nødt til at være ambassadører,« siger hun.

»Der er brug for, at vi har en forståelse for hinandens synspunkter. Nogle gange har vi lukket os så meget om os selv, at vi glemmer, at tingene kan ses fra forskellige synsvinkler. Jeg tror, at vi mangler en forståelse for hinanden i samfundet. Vi behøver ikke altid at være ens. Vi kan godt være forskellige.«

Hensynet til mindretallet er vigtigt

Forholdet mellem stat og kirke bliver jævnligt vendt i medierne. Kirkeministeren tænker dog positivt om den kirkeordning, der allerede er.

»Jeg er meget glad for den folkekirke, vi har. Hvis vi havde en kirke, der havde en politisk holdning til alt, ville vi nok støde en del af befolkningen fra os. Det er vigtigt, at folkekirken er bredt forankret i befolkningen. Det er en enorm styrke, at den er så rummelig, som den er,« understreger Louise Schack Elholm.

Det er vigtigt for hende, at der tages hensynet til mindretallet i folkekirken.

»Jeg er meget opmærksom på, at vi i drøftelsen af forskellige spørgsmål får taget hensyn til alle retninger i kirken. Den er en sammensat størrelse, som rummer mange forskellige strømninger,« siger hun.

»Jeg vil derfor altid forsøge at lytte bedst muligt og være opmærksom på de udfordringer, der kan være. Det er vigtigt for mig at have en forståelse for alle aspekter i en sag, før jeg lægger mig fast på en beslutning.«

Grundig undersøgelse af undtagelsesregel

Det gælder for eksempel i den aktuelle sag om kvindelige præster. En undtagelse fra ligebehandlingsloven har indtil nu gjort det muligt for menighedsrådene at fravælge at ansætte kvinder, hvis de af teologiske årsager er imod kvindelige præster.

Biskopperne har imidlertid presset på for at få den undtagelsesregel sløjfet, men kirkeministeren har endnu ikke taget stilling i sagen.

»Jeg har modtaget et brev fra biskopperne, og deres udmelding vejer ret tungt, men det er meget vigtigt for mig at lytte til alle de andre dele af folkekirken. Vi har en bred og stærk folkekirke, som stadig er stærkt lokalt forankret. Jeg har haft besøg af formanden for Indre Mission, Hans-Ole Bækgaard, og jeg har planlagt møder med flere andre for at lytte til de forskellige holdninger,« forklarer Louise Schack Elholm.

Vi kan ikke komme uden om diskussionen på ligebehandlingsområdet, hvor der er brug for, at Indre Mission forklarer, hvorfor man gør, som man gør. Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaard gør det, men det er vigtigt, at der er mere end én ambassadør. Alle er nok nødt til at være ambassadører

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor nogle ikke ansætter kvindelige præster, men jeg har også en respekt for, at alle ikke nødvendigvis er enige med mig. Derfor er jeg meget optaget af at gøre det grundigt, så det bliver på et oplyst grundlag, når regeringen skal tage stilling til det her emne.«

Kirkeministeren har i sit politiske liv stået overfor flere svære beslutninger, senest i sagen om afskaffelsen af store bededag.

»Jeg er godt klar over, at jeg ikke gør alle tilfredse med mine afgørelser. Der vil altid være nogle, som er vrede, men jeg vil gøre mit bedste for at lytte til alle, så man i det mindste kan sige, at jeg har lyttet og været opmærksom på alle de udfordringer, der har været,« siger Louise Schack Elholm.

Forståelsen for hinanden forsvinder

Hun kommer ind på religionens rolle i samfundet.

»Det er grundlæggende for mig, at alle religioner skal respektere den danske lov. Men indenfor loven er der plads til at tænke, tro og mene det, man gerne vil,« forklarer kirkeminisiteren.

Hun vægter åndsfriheden højt.

»Åndsfriheden er vigtig, fordi det er en grundlæggende og bærende menneskerettighed. Jeg synes, at man altid skal have retten til at tro og udtrykke sin tro, samtidig med at man respekterer andres ret til det samme. Der er en tendens til, at den forståelse for hinanden forsvinder, fordi man synes, at alle folk skal mene det samme som en selv,« forklarer hun.

»Derfor skal vi huske på, at åndsfriheden ikke handler om, at alle skal være frie til at mene det samme som en selv, men alle skal være frie til at mene det, som de gerne selv vil.«

Vi skal ikke være berøringsangste

Louise Schack Elholm ser det som en positiv udvikling, at der efterhånden er mange, som går ud offentligt og siger, at de er kristne.

»Jeg tror, at det er en modreaktion på, at man i lang tid ikke har snakket om det, hvis man troede på Gud,« fortæller hun.

»Jeg er lidt ked af, at det er noget, som man ikke har skiltet med. Det er ikke, fordi jeg synes, at man er mere værd, fordi man er troende, end hvis man er ikke-troende. Men jeg synes, det er vigtigt, at man står ved, at det er i orden at tro på Gud, og hvad det betyder i ens liv. På den måde kan man være et forbillede for andre, som søger efter et sted, hvor de kan finde svar på spørgsmål og finde trøst, når livet er svært,« siger kirkeministeren, der husker den første gang, hun som folketingsmedlem stod frem med sin kristne tro.

»Det var et valg, jeg tog, fordi jeg er stolt af at være kristen. Jeg synes ikke, at vi skal være berøringsangste. Vi skal heller ikke være flove eller kede af, at vi tror på Gud. Vi skal være stolte af det, for den kristne tro er en kærlig og gavnlig tro.«

Hun mener, at folkekirken er gearet til at møde mennesker, der søger svar eller trøst, fordi livet er svært.

»Jeg tror, at folkekirkens præster vil være gode til at tage imod de danskere, der har behov for sjælesprog eller søger troen. Der kan også være nogle fra menigheden, som kan bidrage,« fortæller Louise Schack Elholm, der nævner værdien af de frivillige organisationer som Indre Mission i den sammenhæng.

»Indre Mission har været gode til også at bidrage på dette område.«

 

OM LOUISE SCHACK ELHOLM

• Født den 26. oktober 1977 i Sorø på Midtsjælland.
• Uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og medlem af Folketinget for Venstre siden 2007.
• Siden december 2022 kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde.
• Gift med Torsten Schack Pedersen, som også sidder i Folketinget for Venstre.

 

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Seneste artikler
Jeg slap ikke fra Gud
En ulykke udfordrede Sørens måde at være et troende menneske på. »Det hele ramlede for mig, fordi det var umuligt at finde ud af, hvor Gud var,«…
Fire dage med sol, musik og kristent fællesskab
Koncerter, gudstjenester og lange køer foran isboderne. Danmarks største kristne musikfestival var en oplevelse for de omkring 6000 deltagere. …
Vores venskab er en gave
Jannie og Signe har været venner i mange år. Jannie har været kristen hele livet, mens Signe stadig er på vej.

Annoncer