Litteratur formidler indsigter og udvider horisonter

Det er spændende at blive klogere på livet og på verden, at få udvidet sine horisonter. Det oplevede Filip Bodilsen, da han var på studieophold i USA. Nu arbejder han for, at Forlagsgruppen Lohse udgiver bøger, som giver læserne nye indsigter om menneskelivet og om Gud

Jeg læser helst noget, der gør mig en lille smule klogere på livet og på verden, siger forlagschef Filip Odgaard Bodilsen.

Tro og politik og kirken og verden er begreber, der optager forlagschef Filip Odgaard Bodilsen.

Interessen for disse emner fik han, mens han studerede teologi. Som en del af teologistudiet var han på et semesters studieophold ved en større teologisk uddannelsesinstitution i Los Angeles i USA. Det var en stor og lærerig oplevelse for ham at være en del af det internationale studiemiljø, hvor der var studerende fra mange forskellige lande.

»De fag, jeg fulgte, havde på hver sin måde som et omdrejningspunkt, hvordan kristent liv og kristen eksistens kan have samfundsmæssig betydning,« husker han.

»Det gjorde indtryk på mig, hvordan mine undervisere med deres liv og erfaringer legemliggjorde det, de underviste os studerende i. For eksempel havde min underviser i faget Tro og politik haft politik helt inde på livet. Han var søn af en tidligere guvernør i Minnesota og havde selv været aktiv i blandt andet borgerrettighedsbevægelsen i 1960’erne. Det gav undervisningen en særlig tyngde,« fortæller han.

»Siden har jeg forfulgt sporet fra Los Angeles, dels i fagteologisk retning, dels i en interesse for samfundsforhold – og nu også i en litterær sammenhæng: Hvordan kan litteratur med et kristent afsæt præge både kirken og verden?« fortæller Filip, der er 37 år og nordjyde. Han bor i Aarhus sammen med sin familie. I 2013 blev han teolog, og efter et par andre jobs har han siden sommeren 2021 været chef for Forlagsgruppen Lohse.

Den kristne overbevisning former os

Studieopholdet i USA gav Filip nye indsigter og gjorde ham klogere. Han fik en klarere forståelse af, at kristen etik og mission ikke er løsrevet fra det offentlige, politiske liv.

»Min kristne overbevisning er med til at forme mit liv med andre mennesker, helt lokalt og konkret, men spiller også ind på, hvordan jeg forholder mig til større sociale og politiske komplekser som for eksempel social uretfærdighed, global fattigdom og krig. Det har ikke gjort, at jeg er afklaret med alle aspekter af kristenlivets offentlige karakter – langtfra – men jeg er bevidst om, at tro, etik og teologi står i et dynamisk forhold til den virkelighed, der omgiver os,« forklarer Filip.

Det gjorde indtryk på mig, hvordan mine undervisere med deres liv og erfaringer legemliggjorde det, de underviste os studerende i

Han er overbevist om, at den kristne tro har noget vigtigt at sige ind i den virkelighed, som nutidsdanskeren oplever i 2022. Og som forlagschef er det hans håb, at de bøger, som han er med til at udgive, vil udvide læsernes horisonter og lære dem noget både om menneskelivet og om Gud.

»Bøger har altid fascineret mig, både som underholdning og som formidlingsform. Som barn var jeg særligt fanget af tegneserier, men lige så langsomt blev både romaner og faglitteratur omfattet af min læselyst. For mig er litteratur noget, der formidler indsigter og udvider horisonter. Og det er netop det, jeg sætter pris på: det horisontudvidende. Jeg læser helst noget, der gør mig en lille smule klogere på livet og på verden,« siger han.

Teksterne trækker

I fritiden er Filip et familiemenneske, der nyder gode oplevelser med sin kone og sine børn, for eksempel på rejser til både ind- og udland. Han holder også af at bevæge sig og forsøger at holde en god løberutine i live.

»Jeg har også en vis sportsinteresse, hvor jeg følger med i især cykelsport og amerikansk fodbold. Men selv her er jeg meget tekstorienteret i retning af nyheder og analyser. Jeg må erkende, at det tit og ofte er tekster, der trækker i mig,« fortæller han.

Når han læser bare for sin fornøjelses skyld, sætter han stor pris på bøger, der kan give ham noget at tænke over.

»Jeg synes, langt de fleste bøger, jeg har læst, har udvidet min horisont. Min seneste store læseoplevelse var Olga Tokarczuks Rejsende, der kalejdoskopisk reflekterer over rejsen som fænomen, igennem tid og rum og med belysning fra blandt andet historie, religion og videnskab. Den har et højt litterært niveau og giver i den grad stof til eftertanke. Selvom den ikke har et kristent afsæt, stiller den spørgsmål, som er værd at reflektere over også fra et kristent udgangspunkt.«

Den trykte bog vil stadig stå stærkt

Selv om der er en udvikling i danskernes medieforbrug, hvor de elektroniske medier får mere og mere plads, behøver det dog ikke at betyde, at det snart er slut med den trykte bog, vurderer forlagschefen.

»Har bogen en fremtid? Ja, det mener jeg bestemt,« siger Filip med et smil, for han ved godt, at det er lige dét svar, man forventer sig af en forlagschef. Men han siger det ikke kun, fordi han skal sige det.

»Den trykte, fysiske bog tilbyder et rum for fordybelse og indlevelse, som har en anden kvalitet, end for eksempel filmen og tv-serien har. Læsning kræver en indsats – en koncentration og et fokus – der kan gøre det let at fravælge bogen på bekostning af andre medier, men som ofte lønner sig både undervejs og i sidste ende,« understreger han.

»Udviklingen går i retning mod de digitale formater, og jeg er helt på det rene med, at de er værd at satse på, også for et forlag. Men mit indtryk er, at den trykte bog stadig vil stå stærkt.«

Bøger til forskellige målgrupper

Filip er fuld af forhåbninger for Forlagsgruppen Lohse, og han anser det for vigtigt, at forlagsgruppen både udgiver bøger med en smal målgruppe og bøger med en bredere appel. Selv om det er vigtigt, at økonomien hænger sammen, er der bøger, der er så vigtige, at de bør udgives, selv om der ikke er den store fortjeneste på dem.

»Forlagsgruppen Lohse er forankret i kirkelige organisationer med en tydelig evangelisk-luthersk profil, og det er vigtigt, at vi kan forsyne vores bagland med den type bøger, der efterspørges, og på den måde være med til at give rygrad til bevægelserne. Det er vores primære opgave,« fortæller han.

Læsning kræver en indsats - en koncentration og et fokus - der kan gøre det let at fravælge bogen på bekostning af andre medier, men som ofte lønner sig både undervejs og i sidste ende

»Samtidig er det afgørende, at vi udgiver litteratur med en bred appel og vover os ind på arenaer, hvor forskellige livsanskuelser mødes, og hvor et kristent verdensbillede kan bringes i spil på meningsfulde måder. I forvejen udgiver vi bøger for en bredere målgruppe under brandet Fokal. Én af vores store bestsellere, Gary Chapmans Kærlighedens 5 sprog, er netop en Fokalbog. Mit ønske er, at vi kan styrke den dimension af vores udgivelsesprofil,« siger forlagschefen.

Han erkender dog, at det ikke er let at finde en bestseller, der når så langt ud som for eksempel Kærlighedens 5 sprog.

»Er man opmærksom på både dygtige forfattere og samfundsmæssige – og kirkelige – strømninger, har man gjort et stykke af forarbejdet. Men det kræver også held, fingerspidsfornemmelse og risikovillighed at ramme plet. Vi forsøger efter evne,« forklarer han.

»For mig handler det mindre om at gøre tærsklen til kristendommen lav end om at lade et område af virkeligheden belyse fra et bevidst kristent ståsted, både skøn- og faglitterært og gerne med en åben, nysgerrig og dialogisk tilgang,« siger Filip.

»Kunne vi hvert år udgive én ny bogtitel med bred appel, høj litterær kvalitet og stærke salgstal, er min første ambition indfriet.«

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Seneste artikler
Glimt af håb i en følelsesladet konflikt
Ifølge David Serner, der er præst ved Den Danske Kirke i Jerusalem, er forholdet mellem israelere og palæstinensere i øjeblikket fuldt af mistillid.…
Et EVENT fyldt af overraskelser
Seminaret »Elsk Vejle« på Event overgik alle forventninger. 80 unge ville på gaden og dele karameller ud med en lille sød hilsen. …
Danskerne holder troen på afstand
Ægteparret Katie og Frederik brænder begge for det kristne arbejde. Katies amerikanske baggrund har vist dem kontrasterne mellem at være kristen i…

Annoncer