Missionen går nye veje i Thy

En række kirkelige initiativer ruller ind over Thy og Mors med det formål at gøre kirken mere relevant for lokalsamfundet. Dette sker gennem nye arrangementer og aktiviteter i området.

Lars Møller håber, at det nye Agger Strand vil styrke både det lokale Indre Mission og Aggers samfundsliv. 

Missionsprojektet KOM (Kirke og Mennesker), blev officielt lanceret tidligere på året og har allerede afviklet sit første arrangement i Tvorup. Her samledes 13 mænd fra forskellige aldersgrupper til konkurrencer og kæmpeburgere ved en shelterplads. Ifølge Flemming Pedersen, en af initiativtagerne, tilbyder disse sammenkomster en afslappet ramme, hvor mænd kan mødes og udveksle livserfaringer uden stramme tidsplaner. 

Bag projektet står Thisted Bykirke, Lemvig Bykirke og Indre Missions missionærudvalg for Thy og Mors med støtte fra Borgfonden. Brian Christensen, præst i Lemvig Bykirke og projektets tovholder, understreger at målet er "at nå ud til en større del af befolkningen med evangeliet." 

Analyse har afdækket udfordringer 

En grundig kirkeanalyse i området har været nøglen til at målrette indsatsen. Den har afsløret et klart ønske om mere inkluderende kirkelige aktiviteter, især spisefællesskaber og kulturelle begivenheder som musik. Den har også påpeget en generel mangel på frivillige ressourcer, en udfordring som mange ad områdets mange ældre kirkeaktive har svært ved at løfte. 

Unge familier, som har forladt regionen, peger også på behovet for flere jobmuligheder og en stærkere ungdomskultur, som kunne motivere dem til at vende tilbage. 

Projektet omfatter diverse aktiviteter, der spænder fra kristendomskurser og Messy Church-events til børnefester og café-aftener. "Vi prøver forskellige tiltag af for at se, hvad der fungerer," forklarer Brian Christensen. 

Nye muligheder i Agger 

Et særligt tiltag udfolder sig i Agger, hvor det gamle missionshus er renoveret og omdøbt til Agger Strand og nu skal fungere som et centralt mødested for byen. Den nye ejer, Lars Møller, har store planer for bygningen, som han håber vil styrke både det lokale Indre Mission og Aggers samfundsliv. 

Den 17. august er der åbningsfest for det nye Agger Strand, og både nye og gamle brugere af bygningen er inviterede. Med dette nye inititativ håber man at kunne tilbyde noget for enhver smag og samtidig styrke de kirkelige fællesskabers rolle i det moderne samfund. 

"Vi ser frem til at opleve, hvordan disse nye initiativer vil blive modtaget og hvilken forskel, de kan gøre for lokalsamfundet," afslutter Brian Christensen. For både fastboende og potentielle tilflyttere kan Thy og Mors snart tilbyde nye kirkelige og kulturelle oplevelser.

 

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Gud bærer mig - også gennem døden
Leder af Fangekoret Louise Adrian er døende. Hun har planlagt sin begravelse, som ikke skal være en sørgefest, men en gensynsfest. …
Med far på arbejde
Det er Guds opgave at redde verden og omvende mennesker. Men vi er kaldet til at møde de mennesker, Gud viser os, med hans kærlighed, siger IM's…
Jeg slap ikke fra Gud
En ulykke udfordrede Sørens måde at være et troende menneske på. »Det hele ramlede for mig, fordi det var umuligt at finde ud af, hvor Gud var,«…

Annoncer