Nøglen til mission ligger lokalt

Indre Missions Hovedbestyrelse (HB) var 21. november samlet til årets sidste møde.

HB blev præsenteret for hovedtendenserne i den APV-undersøgelse, som for nylig er gennemført blandt alle IM’s medarbejdere. Det ledte til en drøftelse af de ansattes generelle trivsel og af en række opmærksomhedspunkter for HB.

Flere steder i landet er lokale IM-fællesskaber udfordret af, at de yngre generationer ikke naturligt tager over og i nogle tilfælde også vælger fællesskaber fra. En række konkrete spørgsmål til situationen blev drøftet, og overvejelserne vil fortsætte på HB’s januarmøde, hvor det vil være et fokuspunkt.

Klimapolitik for IM og DFS

Et udkast til en fælles klimapolitik for Indre Mission og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler blev positivt modtaget i HB. Sagen er kompleks, men der er enighed om, at IM har et medansvar for en ansvarlig forvaltning af ressourcerne og den belastning, det påfører naturen og klimaet. Der skal arbejdes med nogle justeringer, og dokumentet forventes endeligt godkendt på HB’s januarmøde, hvorefter det udsendes til alle medarbejdere.

Den seneste måned er der gennemført fire formands- og kasserermøder med ca. 200 deltagere rundt i landet. HB blev orienteret om en række af de temaer, som kom frem på møderne. Det drejede sig f.eks. om mødeformer, lokal synlighed, energibesparelser, regnskabsføring, GDPR-regler, indsamlinger, kommunikation med landsbevægelsen og diakonale tiltag. Møderne afholdes ca. hvert tredje år.

Mission og diakoni lokalt

HB havde denne gang besøg af missionskonsulent Maria Legarth og diakonikonsulent Margit Ahlefeldt Simonsen, der hver for sig fortalte om visioner, udfordringer og aktuelle tiltag i deres arbejde. Begge konsulenter understregede, at nøglen til både mission og diakoni i høj grad ligger i det lokale arbejde – der hvor livet leves. Der blev delt idéer, frustrationer og glæder, og HB noterede sig en række opmærksomhedspunkter.

IM’s økonomi fyldte også en del på mødet. HB blev orienteret om de aktuelle estimater, der forudser et negativt resultat for indeværende år på ca. 2 millioner kroner. Det er lidt mere end budgetteret. De indsamlede gaver følger desværre ikke helt med de voksende omkostninger, og virksomhederne er også generelt udfordret af de stigende energi- og råvarepriser. Til gengæld kunne HB godkende et budget for 2023, som er i balance. Samtidig blev også planen for personalenormering godkendt. Den fastholder i det store og hele de nuværende niveauer.

Næste bestyrelsesmøde er på Hotel Hebron i København den 26.-28. januar 2023.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Vores venskab er en gave
Jannie og Signe har været venner i mange år. Jannie har været kristen hele livet, mens Signe stadig er på vej.
Bygger Guds rige lige her
Hanna Pedersen brænder for at dele troen i et ikke-kirkeligt miljø.
Jesus kom til Emrah i en drøm
Emrah er flygtet fra Tyrkiet, fordi han er blevet kristen. Nu er han frivillig i den tyrkiske menighed i København og bruger tid på at evangelisere…

Annoncer