Sol og regn og gode kirkesnakke

Himmelske Dage i Roskilde i Kristi himmelfartsferien var en kirkefestival med over 400 events. Indre Mission var med for første gang

Der kunne sagtens have været plads til flere ved Folkekirkemødet, der foregik under Himmelske Dage. Men dem, der kom, fik nogle inspirerende timer. Blandt andet om de unges forhold til kirken.

Nogle af dem, der stiger af toget på stationen i Roskilde fredag morgen den 27. maj, skal videre til dyreskue, mens andre skal deltage i Himmelske Dage, som også foregår i byen. Det er Danmarks største fælleskirkelige festival, som foregår i Kristi himmelfartsferien hvert tredje år.

Få skridt uden for stationen står en gruppe frivillige med et banner for festivalen. De byder velkommen med et smil og udleverer program og festivalarmbånd.

Dannebrog og flag for Himmelske Dage blafrer i vinden i gågaden, som endnu er lidt stille. Der står en konsulent fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler klar med en flyer for nogle af de børneaktiviteter, som organisationen står for under kirkefestivalen.

Lidt længere nede ad gågaden ligger Hotel Prindsen, som huser Folkekirkemødet, der er en del af festivalen. Arrangørerne har grebet temaet for Himmelske Dage, »Grib fremtiden«, og har fokus på tre temaer. Det første handler om den næste generation i kirken og i samfundet. Det belyses i tre oplæg fulgt op af en snak med fire unge.

Kirken har noget til unge

Leder af Center for Ungdomsstudier (CUR) Søren Østergaard har et tankevækkende og humoristisk oplæg, som giver et indblik i ungdomskulturen lige nu.

»De unge er meget pligtopfyldende, så de gør, hvad der bliver sagt til dem. De lever foran skærmene, og derfor møder de langt færre legemestre og kulturbærere. Konsekvenserne af livet på skærmene præger deres trivsel. Lige nu ser vi i drengegruppen, at flere begynder at snakke om flere ting, der er vigtige. I ungdomsgruppen er kønnene meget opdelt. Her har kirken noget at byde ind med, for der er et fællesskab, som går på tværs af alder, køn og kultur. I kirken er der robuste fællesskaber, som er kendetegnet af to ting. Der er trygt at være, og så taler man om det, som er vigtigt. Når man møder de unge, skal man skabe et rum, hvor man reflekterer sammen ved at stille nysgerrige spørgsmål,« siger Søren Østergaard.

»De unge vokser op i en sammenhæng, hvor det at være perfekt fylder meget, og hvor det handler meget om at skabe sig selv. Det betyder, at man aldrig når i mål med tingene. Man kan altid gøre lidt mere. Det giver trætte unge. Kirken kan tilbyde dem en sammenhæng, hvor historierne om at være skabt kan hjælpe dem til, at deres liv ikke bliver en løsthængende fortælling, men at de oplever, at de når i mål med ting. Det giver dem trivsel og livsmod,« fortæller han.

»Unges forventning til kirken står rigtig meget på skuldrene af deres sidste møde med kirken. Derfor er konfirmandforberedelsen helt central.«

Inspirerende folkekirkemøde

Programmet fortsætter efter frokost. Her udfoldes temaer om diakoni og folkekirken som værdibærer. Senere på dagen fortæller IM’s generalsekretær Jens Medom Madsen om sit indtryk af Folkekirkemødet. Han har været med i arrangementsgruppen.

»Der var plads til betydeligt flere i salen. Når det er sagt, så er det inspirerende at mødes på denne vis i folkekirkens bredde. Det bidrager til gensidig forståelse samt udvikling af kirkens indsats,« siger generalsekretæren.

»Folkekirkemødet bidrog med solide og inspirerende oplæg til udvikling af fællesskab, mission og diakoni. Den slags inspirerer, når vi som kirke vil nå mennesker, der ikke umiddelbart oplever sig inkluderet af kirken eller oplever kirken som relevant for dem.«

 

FAKTA OM FOLKEKIRKEMØDET

Det er fjerde gang, der afholdes folkekirkemøde i forbindelse med Himmelske Dage. Bag Folkekirkemødet står biskopperne, Indre Mission, Grundtvigsk Forum, Kirkefondet, Præsteforeningen, Provsteforeningen, Dansk Diakoniråd, Dansk Missionsråd, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, FDF, KFUM og KFUK i Danmark, KFUM-spejderne i Danmark og Landsforeningen af Menighedsråd.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Seneste artikler
Jesus kom til Emrah i en drøm
Emrah er flygtet fra Tyrkiet, fordi han er blevet kristen. Nu er han frivillig i den tyrkiske menighed i København og bruger tid på at evangelisere…
Alt er tilladt men ikke alt er morsomt
Standupkomikeren Jakob Svendsen har ikke mange hellige køer, men tror på en hellig Gud.
500 konfirmander gik i Jesus' fodspor
Otto var én af konfirmanderne, der deltog i påskevandringen ud fra missionshuset Bethesda. Efterfølgende er han blevet endnu mere bevidst om, at det…

Annoncer