Sort arbejde findes også blandt kristne

Når mennesker ikke betaler skat eller laver sort arbejde, så bryder de loven og svigter deres ansvar for samfundet, understreger Kristoffer Merrild.

Kristoffer Merrild arbejder i Skattestyrelsens afdeling i Fredericia. Han er glad for at have et arbejde, som forvalter indholdet af det syvende bud: »Du må ikke stjæle«.

Kristoffer Merrild synes, at det er sjovt at sidde i kirken om søndagen og høre, når prædiketeksten handler om toldere.

»Der er ikke så gode betalingsvilkår for skattemedarbejdere i dag, som der var på Det Nye Testamentes tid. Dengang snød tolderen på vægten med de skatter, han fik ind, så der var noget til ham selv. Det har vi ikke de samme muligheder for at gøre i dag,« forklarer Kristoffer med et lille smil.

Han er én af nutidens »toldere«, som i en del år har været ansat i Skattestyrelsen, hvor han har haft forskellige funktioner. Nu arbejder han som specialkonsulent indenfor hvidvask.

»Min retfærdighedssans bliver tilfredsstillet rigtig godt ved det arbejde. Det er enormt givende at være med til at finde de forbrydere, der ikke bliver fundet af politiet i første omgang,« fortæller Kristoffer.

Det er populært at få udført sort arbejde, fordi det føles ikke som en forbrydelse

Han er glad for at have et arbejde, som forvalter indholdet af det syvende bud: »Du må ikke stjæle.«

»Det er fantastisk, at det syvende bud giver nogle gode spilleregler for den måde, vi har indrettet vores samfund. Det er nødvendigt, for at vi kan opretholde en orden i livet mellem mennesker,« understreger Kristoffer.

Han er stolt over, at han er et sted, hvor han er med til at sikre, at der kommer de penge ind, der skal til, for at velfærdssamfundet kan fungere, og for at der er til dem, der har allermest brug for det.

Han skønner, at staten hvert år får cirka 1000 milliarder kroner ind i skatteindtægter fra danskerne.

»Skattestyrelsens vigtigste opgave er, at folk betaler de rigtige skatter, så de hverken betaler for meget eller for lidt. Det er et enormt kompliceret regnestykke,« konstaterer Kristoffer.

Når mennesker snyder i skat

Det er et væsentligt problem, når mennesker undlader at betale skat. Så bryder de loven.

»Vi er alle en del af samfundet, hvor vi har et ansvar for hinanden. Hvis vi undlader at betale skat, så har staten ikke de samme penge til at hjælpe andre. Vi svigter vores samfundsansvar,« forklarer Kristoffer.

Det er også ulovligt, hvis man ikke betaler sin skat.

»Hvis vi ikke betaler vores skat, så snyder vi. Det vil sige, at vi oplyser noget falsk for at stille os selv bedre økonomisk.«

Han fremhæver, at det er helt i orden at gøre brug af de skattefradrag, der er inden for lovens rammer.

»Men det er et brud på loven, hvis man laver kalkuleret snyd og bedrageri. Det er det også, hvis mennesker kommer til at udfylde noget forkert i selvangivelsen, fordi de ikke kan finde ud af det. Uanset om vi kender færdselsloven eller ej, så skal vi stadig overholde den, fordi det er lov. Sådan er det også i forhold til skattelovgivningen. Vi skal overholde den, uanset om vi har styr på den eller ej,« siger Kristoffer, som mener, at det dybest set er et udtryk for grådighed og griskhed, når mennesker bevidst omgås skattereglerne.

Han oplever også, at det er de motiver, der ligger bag hvidvask.

»Vi forsøger at afsløre virksomheder eller enkeltpersoner, som forsøger at få profitten fra kriminelle aktiviteter til at ligne noget andet og dermed sikre deres økonomiske udbytte. Det kan være penge, der stammer fra handel med narko, røveri eller underslæb eller insiderhandel,« fortæller Kristoffer, der oplyser, at der hvert år sker hvidvask for omkring 68 milliarder kroner i Danmark.

Sort arbejde er populært

Sort arbejde er et andet område, hvor mennesker forsøger at slippe billigere i skat. Dansk Byggeri skønner, at omfanget af sort arbejde er på cirka 74 milliarder kroner.

»Det er populært at få udført sort arbejde, fordi det føles ikke som en forbrydelse. Mennesker kan ikke se, at der er nogen, som lider overlast, fordi de laver noget sort arbejde. Det er jo bare en carport, man får lavet,« siger han.

»Eller hvis man har en trailer, som man kun må fylde 500 kilo i, men man fylder 600 kilo i den, for man skal jo bare lige hen på genbrugspladsen. Når noget ikke virker så slemt, så har det ikke samme indvirkning på vores moralske kompas,« understreger Kristoffer.

Han kommer med et eksempel, hvor han tager udgangspunkt i sin efterskoletid, hvor der blev solgt sodavand på gangene, som var blevet købt i Tyskland.

»Næste gang personen er over grænsen, har han også lige købt ind til naboen. Det griber om sig, så han også køber ind til den lokale byfest. Der sker en graduering i forholdet til sort arbejde, for mennesker tænker, at det jo ikke er så slemt. Det er bare sodavand,« forklarer Kristoffer og siger lige ud:

»Hvis man ikke betaler sin egen del til samfundskassen, men gladelig tager imod de goder, der er i samfundet, som andre betaler, så nasser man på samfundet.«

Det sker også blandt kristne

Sort arbejde sker i alle samfundslag. Det gælder også kristne kredse, vurderer han.

»Jeg tror, at der er nogle kristne, som mener, at det ikke er så slemt med sort arbejde. De retfærdiggør selv nogle af de handlinger, der er i det: ‘Vi får lige naboen til at ordne vores vindue, og så aftaler vi, at betalingen er, at jeg næste gang laver havetraktoren, når den skal fikses.’ Men det er stadig sort arbejde, fordi der er en betaling for en ydelse i det. Det føles ikke helt så slemt at gøre det, i hvert fald ikke anden gang, man gør det,« siger Kristoffer.

»Jeg tror, at kristne kommer til at lave sort arbejde, simpelthen fordi vi er mennesker, og vi kan ikke overholde alle ting. Vi skal gøre alt for at overholde loven, og vi skal kæmpe imod vores menneskelige natur, der gerne vil have mere og mere. Men at sige, at det aldrig vil kunne ske for os, er en fejl. Det er kun Jesus, der har opfyldt alle krav.«

Uanset om vi kender færdselsloven eller ej, så skal vi stadig overholde den, fordi det er lov. Sådan er det også i forhold til skattelovgivningen. Vi skal overholde den, uanset om vi har styr på den eller ej

Kristoffer præciserer, hvornår der er tale om sort arbejde.

»Det er et udført arbejde, som der ikke bliver betalt moms eller skat af. Det kan for eksempel være, at jeg har købt en brugt bil til 10.000 kroner, og bilhandleren siger: ‘Du kan få en kvittering på den, men vi kan også lige ordne det mellem dig og mig’,« forklarer Kristoffer.

»Der er rigtig megen rengøring, der sker sort. Når man skal betale for rengøringen, så sker det kontant i stedet for ved en bankoverførsel, og man får ingen kvittering på det.«

Han pointerer, at der ikke er nogen nedre grænse for sort arbejde.

Familie- og vennetjenester

Kristoffer berører, hvor grænsen går i forhold til sort arbejde, når det gælder familie- og vennetjenester.

»Det er rigtig godt, at vi har omsorg for hinanden og gerne vil hjælpe. I vores kirke kommer vi med aftensmad til de par, som lige har født. Det er en måde at hjælpe dem godt fra start. Her giver man et aftensmadsmåltid til en familie uden at forvente nogen modydelse. Det er en anden situation, hvis vi hjælper naboen med at klippe hækken, og så kræver, at vi får noget som tak for arbejdet. Hvis vi gør det, er vi inde i noget-noget-for- noget-princippet, og så er der tale om et betalingsforhold,« forklarer Kristoffer.

Han giver nogle eksempler på, hvornår vennetjenester er sort arbejde.

»Hvis jeg er uddannet håndværker, og jeg siger ja til at lave et legehus for min nabo mod, at han, der er mekaniker, skifter dækkene på min bil, så er vi inde i et forhold, som der er beregning på, og som der skal betales for,« siger Kristoffer.

»Det kan også være, at jeg får en tømrer til at lave et stykke arbejde. Han vil bare have 1000 kroner for arbejdet, og så er det fint. I den situation vil jeg altid bede om en kvittering eller en faktura. Han skal indberette sin egen indtægt, men man har krav på at få en kvittering eller faktura.«

Jeg vil gerne være et forbillede

Kristoffer afholder sig fra at få udført sort arbejde.

»Det er et område, som jeg arbejder professionelt med, så det er vigtigt for mig, at jeg har nogle klare linjer. Jeg ser mig ikke som renere end alle andre mennesker, men som kristen vil jeg gerne forsøge at være et forbillede for andre i den måde, jeg lever på,« understreger han.

»Jeg har det ufatteligt svært med sort arbejde. Det ville nage mig i lang tid, hvis jeg begyndte på det.«

Kristoffer går ikke af vejen for at sige sin mening, hvis han er i sammenhænge, hvor der tales om sort arbejde.

»Det afhænger af konteksten. De personer, jeg er tæt på, kender godt mine holdninger. Hvis jeg er til klassefest ved et af mine børn, så kan jeg godt være lidt mere stille med det, for det er også en relation, man skal have til at fungere,« fortæller han.

 

OM KRISTOFFER MERRILD

Kristoffer Merrild arbejder i Skattestyrelsens afdeling i Fredericia, men bor med familien i Hinnerup ved Aarhus. Her er han aktiv i Indre Mission og i Bykirken i Favrskov. Kristoffer svarer som privat person og ikke på vegne af Skattestyrelsen.

DET SYVENDE BUD

Du må ikke stjæle 
2 Mos 20,15 

Du må ikke stjæle. 
Hvad vil det sige? 
Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke tager penge eller ejendom fra vores næste eller skaffer os dem ved svindel og bedrag, men hjælper med at forbedre og bevare, hvad han ejer og har. 
Fra Luthers Lille Katekismus

 

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Seneste artikler
Gud bærer mig - også gennem døden
Leder af Fangekoret Louise Adrian er døende. Hun har planlagt sin begravelse, som ikke skal være en sørgefest, men en gensynsfest. …
Med far på arbejde
Det er Guds opgave at redde verden og omvende mennesker. Men vi er kaldet til at møde de mennesker, Gud viser os, med hans kærlighed, siger IM's…
Jeg slap ikke fra Gud
En ulykke udfordrede Sørens måde at være et troende menneske på. »Det hele ramlede for mig, fordi det var umuligt at finde ud af, hvor Gud var,«…

Annoncer