Svært for de ældre at vende tilbage

En undersøgelse viser, at det er svært at få de yngre seniorer med i senioraktiviteter. Det gælder også i Indre Mission.

Evangelisk Alliance har undersøgt, hvordan coronanedlukningerne har påvirket de kirkelige aktiviteter i folkekirkelige missionsbevægelser og i frikirker. Flere end 200 menigheder og foreninger har medvirket i undersøgelsen, som blandt andet viser, at de ældre har haft vanskeligst ved at finde tilbage til de kirkelige fællesskaber efter coronanedlukningerne.

Bjarne Hvidberg, der er senior-koordinator i Indre Mission, konstaterer, at tilbagemeldingerne fra IM fylder meget i undersøgelsen. Dens konklusion om de ældre kommer ikke bag på ham.

»Undersøgelsen bekræfter mit billede af, hvordan det står til i seniorarbejdet i Indre Mission. Når de ældre skiller sig markant ud fra de andre grupper, kan det skyldes, at når senioraktiviteterne har været lukket ned i to år, så er de forandringer, der sker i en gruppe, som jævnligt mødes, pludselig blevet synlige.

Når ledere i seniorarbejdet siger, at de er blevet færre, er det ikke sikkert, at de er væsentlig færre, end de ville have været på grund af naturligt frafald. Når aktiviteterne ikke har været i gang, er der heller ikke kommet nye til. Det er ikke for at bortforklare, at der er steder, hvor det er svært at komme i gang, men lokale ledere, der slider for at få det til at hænge sammen, kan opleve det værre, end det reelt er,« forklarer Bjarne Hvidberg.

Han oplever en anden glædelig ting, som undersøgelsen ikke kommer ind på.

»Der er mange ledere, som konstaterer, at de er blevet færre, men de har ikke tabt modet på grund af det, men arbejder optimistisk videre.«

Udfordringen er et generationsskifte

Seniorkoordinatoren genkender det billede, som undersøgelsen tegner af, at det er svært at få de yngre seniorer med i senioraktiviteter.

»De yngre seniorer oplever, at der er brug for dem i det store mødefællesskab, som de i forvejen er en del af, og så er det meget sværere at tage springet over i senioraktiviteterne,« fortæller Bjarne Hvidberg.

»De yngre seniorer er en meget aktiv gruppe, som er på de sociale medier. Derfor har de ikke oplevet coronanedlukningen så slem, som de ældste seniorer har.«

Han oplever, at undersøgelsen har givet Indre Missions Senior-team et fagligt materiale, som de kan bruge fremadrettet.

»I seniorarbejdet står vi over-for en kæmpe udfordring med et generationsskifte, så nye seniorer kan se sig selv i senioraktiviteterne. Det gælder i lokalt arbejde såvel som i seniorcampinger, bedsteforældrecamping, lejre og rejser. Der er to strenge, der skal spilles på, dels struktur og indhold og dels kommunikation.«

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Jesus kom til Emrah i en drøm
Emrah er flygtet fra Tyrkiet, fordi han er blevet kristen. Nu er han frivillig i den tyrkiske menighed i København og bruger tid på at evangelisere…
Alt er tilladt men ikke alt er morsomt
Standupkomikeren Jakob Svendsen har ikke mange hellige køer, men tror på en hellig Gud.
500 konfirmander gik i Jesus' fodspor
Otto var én af konfirmanderne, der deltog i påskevandringen ud fra missionshuset Bethesda. Efterfølgende er han blevet endnu mere bevidst om, at det…

Annoncer