Vi skal have ekstra fokus på fællesskabet

Hovedbestyrelsen havde bla. tiden med corona og nye fokusområder på dagsordenen ved deres seneste møde

IM’s hovedbestyrelsesmøde blev holdt i Horsens Missionshus

IM’s hovedbestyrelse (HB) var mandag den 20. september samlet i Horsens Missionshus. Det var første møde for det nye bestyrelsesmedlem, Tonny Dall Sørensen, som blev budt velkommen.

Et af hovedpunkterne var en drøftelse af erfaringerne fra den lange periode med afstand og restriktioner, og hvad en god genstart af det lokale arbejde betyder. Flere reaktioner fra de forskellige egne og arbejdsgrene fremhævede fællesskabet og de sociale aktiviteter som noget af det, der må sættes ekstra fokus på i denne tid. Desuden blev det understreget, hvor vigtigt det er, at både ledere, medarbejdere og frivillige i IM kan rumme de mange forskellige oplevelser og følelser, som er forbundet med corona-tiden.

Årligt møde online

HB drøftede også de gode erfaringer, der er gjort med online-møder og streaming, og opfordrer til at overveje, hvor og hvordan online-møder med fordel kan benyttes i det lokale arbejde. Hovedbestyrelsen har for sin egen del besluttet, at forretningsudvalget fortrinsvist mødes online, og at ét bestyrelsesmøde årligt holdes online.

Hovedbestyrelsen havde også lejlighed til at evaluere på årsmødet i København i juni måned og den netop afholdte gensynsfest på Mørkholt Strand Camping. Der er sædvanligvis en stor bredde i reaktionerne ovenpå IM’s landsarrangementer. Meningerne er mange, og det var også tilfældet her. Til gengæld var der stor enighed om at anerkende og takke de mange – både medarbejdere og frivillige – som har ydet en ekstra stor indsats og lagt mange kræfter i de alternative arrangementer. HB bakker op om, at online-dækningen af IM’s landsarrangementer er kommet for at blive og skal understøttes bedst muligt.

IM og menighedsarbejdet

Et andet hovedpunkt på bestyrelsens møde var drøftelsen af en række temaer, som HB vil sætte fokus på de kommende år. HB besluttede at arbejde videre med følgende fire temaer: IM og det lokale menighedsarbejde; brobygning mellem by og land, unge og ældre; etablering af nye fællesskaber og fremtiden for missionshusene. Til hvert tema skal der nedsættes en refleksionsgruppe, som skal hjælpe HB til at fokusere ind omkring temaerne.

HB blev orienteret om den økonomiske situation. Også for 2021 ser IM ind i et stort underskud som resultat af de udfordringer, som især rejse- og hotelbranchen er ramt af. Estimaterne er præget af stor usikkerhed, og derfor er det endnu for tidligt at vurdere årets resultat.

HB sluttede af med at drøfte temaer for Årsmødefestivalen 2022, som den 10.-12. juni afholdes på Mørkholt Strand Camping.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Glimt af håb i en følelsesladet konflikt
Ifølge David Serner, der er præst ved Den Danske Kirke i Jerusalem, er forholdet mellem israelere og palæstinensere i øjeblikket fuldt af mistillid.…
Et EVENT fyldt af overraskelser
Seminaret »Elsk Vejle« på Event overgik alle forventninger. 80 unge ville på gaden og dele karameller ud med en lille sød hilsen. …
Danskerne holder troen på afstand
Ægteparret Katie og Frederik brænder begge for det kristne arbejde. Katies amerikanske baggrund har vist dem kontrasterne mellem at være kristen i…

Annoncer