Brug lokale forkyndere

Med færre forkyndere må vi prøve at gå nye veje, når vi samles omkring Guds ord

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Af forskellige årsager kan det være en udfordring for lokale IM-fællesskaber at finde de forkyndere, der er brug for. For mig at se, er det vigtigt, at vi ikke skærer ned på forkyndelsen som svar på den udfordring. Forkyndelsen af Guds livgivende ord er det, troen skal leve af, sammen med vidnesbyrd og samtaler og samvær i bøn og lovsang.

Forkyndelsen er bærende

Igennem hele Indre Missions historie har det været et bærende fundament i arbejdet, at Guds ord er blevet forkyndt og dermed rakt til mennesker, som samles. I begyndelsen for 160 år siden skete det som regel ved omvandrende prædikanter, som gæstede forskellige egne af landet. Igennem mange år har vi kunnet ansætte forkyndere, som har været bosat rundt i det meste af landet. Samtidig har mange præster båret med ved at tilbyde at forkynde rundt i IM-samfund.

I dag er der færre fællesskaber, men der er også markant færre forkyndere. Derfor giver det mening at prøve nye veje.

Det er for eksempel muligt at hente en forkyndende eller undervisende tale fra internettet. Indre Mission har sit eget ressourcested, der hedder IMedia.dk, som samler video og lyd om tro.

Brug hinanden

En del steder har man også gjort brug af nye lokale kræfter. Det vil jeg gerne slå et slag for.

Spørg for eksempel tre-fire lokale folk, som ikke ellers er vant til at forkynde, om at sige noget i syv-ti minutter om et emne eller en bibelsk tekst. Vi lytter på en anden måde, når det er »en af vores egne«, hører jeg sagt.

Man kan vælge at give dem det samme emne. Det kunne være »Når det er svært at tro«, »Det betyder dåben for mig« eller »Hvordan arbejder jeg med bønnen i min hverdag«. Man kan også foreslå, at de fortæller om en sang, de er glade for, eller det sted i Bibelen, der betyder mest for dem. Eller de kan fortælle om en oplevelse, som har fået betydning for deres tro.

Jeg tror, det er en god idé at prøve det af mange steder. Både for at imødegå udfordringen med at finde forkyndere, men også for at give afveksling i måden at formidle Guds ord på ved møderne. Det kan både blive en berigelse for fællesskabet og for dem, der får opgaven. Og som en ekstra bonus sparer vi også lidt på kørselskontoen.

Seneste blogindlæg
Tak til jer der knokler
Dansk lovgivning lægger mange hindringer i vejen for det frivillige foreningsliv
På Folkemødet tager vi medansvar
Det har betydning, at vi deltager i den offentlige debat og sætter ord på, hvad vi finder vigtigt at holde fast i eller være bevidste om i tidens…
Find balancen mellem ja og nej
Den, der siger ja, gør det nemmere for andre at sige ja. Den, der siger nej, gør det også lettere for andre at sige nej - og sværere at sige ja …