Lederblog

Lederblogen er aktuelle synspunker fra udvalgte ledere i Indre Mission. Bloggen tager udgangspunkt i IM-lederen fra magasinet impuls og udkommer hver anden fredag som tekst og video.

I bloggen møder du Hans-Ole BækgaardJens Medom MadsenPeter Nord Hansen og Jonathan Kiel Thormann.

At se hinanden og frimodigt stille de svære spørgsmål kan være med til at løse op for mistrivsel og manglende selvværd

Vi er forskellige, og vores børn er forskellige. Når det gælder valg af skoler og institutioner, er der derfor ikke kun én rigtig løsning.

Denne tid markerer store og vigtige skift for mange og er dermed også en tid for nyorientering

Aktiv dødshjælp kan ikke fjerne lidelsen, men fjerner alene den, der lider.

Der skal være plads til at gøre det unyttige, det spontane, det ikke planlagte og frem for alt plads til at kede sig og hvile sig på hver vores måde

Hver tredje af Indre Missions ansatte er tiltrådt inden for de seneste 5 år. På den måde afspejler vi tendensen på det danske arbejdsmarked

Vi kan gøre plads til flere venskaber ved at gøre noget naturligt sammen med andre

Der er en fare for, at vi mere kommer til at forkynde om Jesus og kristenlivet end til Jesus og tro på ham

Der er brug for at sætte hastigheden ned, hvis man skal lære

Mange IM-fællesskaber arbejder målrettet med at samle på tværs af alder og livssituation.