Lederblog

Lederblogen er aktuelle synspunker fra udvalgte ledere i Indre Mission. Bloggen tager udgangspunkt i IM-lederen fra magasinet impuls og udkommer hver anden fredag som tekst og video.

I bloggen møder du Hans-Ole BækgaardJens Medom MadsenPeter Nord Hansen, Jonathan Kiel Thormann og Filip Bangura Fyhn.

Vi må ikke give afkald på det bibelske gudsbillede for at tilpasse os tidens politiske korrekthed

Siden 2017 har Trossamfundsloven skabt en misforståelig distance mellem de evangelisk-lutherske frimenigheder og folkekirken. Det ønsker IM at lave om på

Dansk lovgivning lægger mange hindringer i vejen for det frivillige foreningsliv

Det har betydning, at vi deltager i den offentlige debat og sætter ord på, hvad vi finder vigtigt at holde fast i eller være bevidste om i tidens tendenser og aktuelle spørgsmål

Den, der siger ja, gør det nemmere for andre at sige ja. Den, der siger nej, gør det også lettere for andre at sige nej - og sværere at sige ja

Indre Mission bæres af passionerede mennesker med hjerter, der banker for Jesus, og som vil skabe de bedste rammer for, at vores fællesskaber og arrangementer leder hen til Jesus

Vi kan utilsigtet komme til at presse børn og unge til at tænke, at de er forkerte, når vi stereotypt taler om rigtige drenge og rigtige piger

Det vanskelige ved at forstå Bibelen skyldes ikke uklarhed, men menneskers begrænsninger

Jeg snyder både mig selv og dem, jeg er sat sammen med, hvis jeg kun er sammen med dem, der ligner mig

Det er et fælles ansvar, at alle vores fællesskaber er trygge og sunde for alle