Lederblog

Lederblogen er aktuelle synspunker fra udvalgte ledere i Indre Mission. Bloggen tager udgangspunkt i IM-lederen fra magasinet impuls og udkommer hver anden fredag som tekst og video.

I bloggen møder du Hans-Ole BækgaardJens Medom MadsenPeter Nord Hansen, Jonathan Kiel Thormann og Filip Bangura Fyhn.

Evangeliet sætter fri og modvirker mistrivsel og ensomhed.

Ethvert arbejde er et kald til at tjene Gud og til at forvalte sit fag som en kristen tjeneste

Mange frivillige i Indre Mission drives mere af pligten og nødvendigheden end af oplevelsen af fællesskab

Vi har brug for at mødes, samtale og arbejde sammen med andre end dem, der er tæt på vores egen alder og livssituation.

En uklar forkyndelse af Jesus Kristus som verdens eneste frelser undergraver kirkens mission.

Regeringen kan gøre store bededag til en almindelig arbejdsdag, men det forhindrer ikke, at vi kan samles til bøn og gudstjeneste.

I Indre Mission vil vi lede mennesker til Jesus. Det er derfor, vi er til som bevægelse. Det er vores opgave og vores formål.

Jeg er bange for, at klassisk sund kristendom taber terræn i forhold til letkøbte religiøse stemninger.

Både Evangelisk Alliances bedeuge og store bededag er oplagte anledninger til at tale om, hvad bøn betyder

Kriser og usikkerhed kan bane vej for ny og uventet glæde. Det er sket før og kan ske igen.