Nytænkning må ikke ske på bekostning af teologi

Indre Mission vil gøre sin indflydelse gældende i debatten om fremtidens dåbs- og nadverritual i folkekirken

Indre Mission er ikke de eneste, der kan se noget stort og godt i at få kirken til at leve og få liturgierne til at blive gode. Der er en fælles kærlighed til folkekirken i de organisationer, der står bag folkekirkemødet. Det var ét af de hovedindtryk, generalsekretær Jens Medom Madsen tog med sig hjem efter Folkekirkemødet, der fandt sted i forbindelse med Himmelske Dage i Herning.

     Det var tredje gang, at Indre Mission var med til Folkekirkemødet.

    »Vi gav os i kast med Folkekirkemødet for at øge graden af samtale ind i folkekirken. Det lykkedes måske allerbedst denne gang,« fortæller generalsekretæren.

    Deltagerne tog fat på at debattere to rapporter om dåb og nadver og om gudstjenesten, som blev offentliggjort umiddelbart efter Folkekirkemødet. Rapporterne er et resultat af, at biskopperne i 2016 nedsatte tre arbejdsudvalg for blandt andet at se nærmere på dåbs- og nadverritualerne og gudstjenesteliturgien.

Meget på spil

I forlængelse af Folkekirkemødet fremlagde biskopperne resultaterne af de tre nedsatte arbejdsudvalg.

    Jens Medom Madsen hæftede sig ved, at Tine Lindhardt, der er biskop over Fyens Stift, i et oplæg om dåb og nadver flere gange understregede, at »ændrer man i ord og former, kan man også nemt komme til at ændre i indhold«.

    »Det er en væsentlig pointe, når vi snakker dåb og nadver. Vi skal være klar over, at hvis vi bruger nogle andre ord og laver formen anderledes, så kan hele teologien komme på spil. Det gælder tro, frelse og fortabelse,« forklarer Jens Medom Madsen.

    »Jeg er ikke imod nytænkning og forandringer i ordene og formen i liturgierne. Det er set før. Bare der ikke pilles ved indholdet.«

    Han kommer med et lille eksempel på, hvad der er på spil i dåben.

    »Det er et spørgsmål, om barnet er et Guds barn før dåben. Det er her, spørgsmålet om alles frelse kommer ind og definerer, hvordan man ser på det lille barn. Der er ikke nogen, som sår tvivl om, at det barn er et højt elsket menneske, men det er ikke et Guds barn,« understreger generalsekretæren.

    Rapporterne sendes nu ud til en bred drøftelse i folkekirken, og her vil Indre Mission gøre sin indflydelse gældende.

    »Vi vil fastholde en klassisk tilgang til, hvor epokegørende og stort det er at blive døbt og blive et Guds barn,« siger generalsekretæren.

Gå helhjertet ind i debatten

Præster, menighedsråd, kirkepersonale og kirkegængere opfordres til at tage del i debatten.

    »Jeg opfordrer til, at alle i Indre Mission går helhjertet ind i det. Vi skal lade dem mærke, at vi er et myndigt lægfolk, som tager opgaven alvorligt, for vi har noget at byde ind med,« siger Jens Medom Madsen.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Missionen går nye veje i Thy
En række kirkelige initiativer ruller ind over Thy og Mors med det formål at gøre kirken mere relevant for lokalsamfundet. Dette sker gennem nye…
Lønstigninger øger behov for gaver
Indre Mission har modtaget flere gaver i årets første kvartal end forventet, men pengene er allerede brugt, fortæller økonomichef …
Konstruktiv dialog mellem Indre Mission og tilknyttede valg- og frimenigheder
Repræsentanter fra Indre Missions ledelse mødtes med udvalgte personer fra tilknyttede valg- og frimenigheder for at styrke relationen. …

Annoncer