Bliv inspireret til diakoni

I Indre Mission ser vi diakonien som en del af den kristne tros DNA. Den kommer til udtryk i forskellige former både i hverdagen og gennem mere organiserede tilbud.

Vi håber, du kan blive inspireret til at være i diakoni af de ressourcer, vi har samlet her på siden, hvor du også kan læse om diakonidagen Gestus. 

Hvad er diakoni?

Ordet diakoni kommer fra det græske ord diakonia og betyder ”tjeneste” eller ”at tjene”. Det er en måde at vise den kristne tro gennem medmenneskelighed, omsorg og praktisk hjælp over for mennesker, der har det svært.

I Indre Mission støtter vi op om diakonien ved at

  • udvise hverdagsdiakoni over for vores medmennesker
  • række ud til mennesker, der har det svært
  • undervise i diakoni
  • udgive bøger og andet materiale om diakoni
  • besvare spørgsmål og oplyse omkring diakoni
  • invitere til diakonale arrangementer

Herre, giv mig dine hænder, som mod alle altid er strakt ud. Klapper en tynget skulder, tørrer bort en tåre, gir og tar imod.

Herre, giv mig dine øjne

Sange og Salmer nr. 565

For nogle kan det være svært at tale om tro. Gennem diakonien får vi som kristne mulighed for at vise mennesker, at Gud også elsker dem. Man kan sige, at vi får lov til at gå med far på arbejde, når han gennem ofte helt praktiske ting rækker ud til mennesker, der har det svært.

Ressourcer til diakoni

Vi har samlet en række ressourcer, der kan inspirere til at arbejde med diakoni. 

Det er Guds opgave at redde verden og omvende mennesker. Men vi er kaldet til at møde de mennesker, Gud viser os, med hans kærlighed, siger Indre Mission' diakonikonsulent Margit A. Simonsen.

Diakonikonsulent Margit A. Simonsen kigger forbi livestudiet på Indre Missions Årsmødefestival for at fortælle om diakonidagen Gestus. Hun giver bla. konkrete ideer til aktiviteter, man kan lave, når Gestus afvikles til efteråret.

Lørdag den 14. september har vi udnævnt til Diakonidag og kaldt Gestus. Vi opfordrer alle fællesskaber i Indre Mission, IMU og Søndagsskolerne til at sætte diakoni på dagsordenen og tilbyde personer i jeres område en hjælpende hånd. 

Hvordan kan vi vise andre Jesu kærlighed i handlinger? Og hvordan bruger vi bønnen som hjælp? Få en god snak om diakoni og bøn i dit fællesskab eller din bibelgruppe. Oplægget kan bruges som forberedelse til Gestus den 14. september.

Fødselsdagspatruljen ønsker, at alle børn skal have mulighed for at fejre fødselsdag. Derfor tager en gruppe af frivillige rundt i Aarhus og fejrer fødselsdag for børn, der ellers ikke havde fået en fødselsdagsfest.  

En videoserie udformet som interviews om emner, vi sjældent snakker om. Der følger et samtaleark med hver video, der indeholder noter fra undervisningen og spørgsmål, der kan bruges til at arbejde videre med emnet bagefter.

Gud skabte sig et folk, der gør gode gerninger, og som på den måde vidner om Gud og meget konkret deler ud af hans kærlighed. Hvad skal vi så gøre? Studiehæftet "Hvad ville Jesus ha' gjort" er skrevet af diakonikonsulent Margit Ahlefeldt Simonsen og indeholder syv studier i hverdagsdiakoni.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Margit, hvis du har spørgsmål eller brug for inspiration til diakoni.