Indre Missions Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen er Indre Missions øverste ledelse. Her bliver der blandt andet lagt strategier for det overordnede arbejde, drøftet og taget initiativer til politikker og retningslinjer og godkendt budget og regnskab for Indre Mission.

Bestyrelsen holder sig opdateret med, hvad der sker i bevægelsen gennem rapporter og møder med medarbejdere og samarbejdspartnere.

De mødes fem gange om året. Én gang om året bliver mødet udvidet med et åbent bestyrelsesmøde, hvor alle er velkomne til at bidrage med punkter til dagsordenen.

Hovedbestyrelsen samlet på Hotel Hebron i januar 2024.
Referater