Arne Nørgaard

Pensioneret missionær

Th. Nielsens Gade 96C, 2. 5.
7400  Herning
26 39 20 50
arne.n@indremission.dk


Fokusområder

Forkyndelse

Lidt om mig

Jeg blev kristen den 5. juli 1953. I en del år fyldte det ikke i min bevidsthed; men da jeg var 19 år blev jeg omvendt, og siden har jeg været rigtig glad for at tro på Jesus Kristus. Jeg er gift med Gerda, og vi har 3 voksne døtre. Mit liv har været fyldt med sorger og glæder samt hele registeret derimellem. Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg får lov til at leve i Guds tilgivelsesområde.

Jeg har været ansat som missionær i Indre Mission fra 1976 til 2018.

Jeg har først og fremmest nådegave til at være forkynder og underviser.

Desuden befinder jeg mig godt i mødet med mennesker, der ikke udtrykker tro på Jesus Kristus; men søger åndelig støtte andre steder.


Jeg kan tilbyde

Forkyndelsestemaer som jeg lige nu er særligt optaget af

Fællesskab med Gud
Vi er skabt til fællesskab med Gud! Men hvad betyder det helt konkret ind i mit liv?

Det vil jeg give mit bud på ud fra nedennævnte stikord

  • Det er et fællesskab der skal etableres
  • Dåben har helt afgørende betydning
  • Fællesskab med Gud forudsætter fællesskab med Jesus
  • Fællesskab med Gud fordrer fællesskab med mennesker
  • Fællesskab med Gud bærer frelsesvished med sig
  • Fællesskab med Gud opretholdes ved nadveren

Beretningen om de ti spedalske
Om at være sat uden for i 2019. Hvem har egentlig ansvar for, at de der er sat uden for fællesskabet, får plads igen?

Evangeliet om Jesus gør fri som fuglen
Ordet forkynder, at mine synder har Han tilgivet og kommer aldrig tilbage til det.

Mange slæber rundt på en tung byrde af synd – og så er det helt uden grund.

Mit liv i Gud, - kommer det dig ved?
Et teflonbelagt liv, ikke er attraktivt – hverken for mig selv eller for dem, jeg relaterer til. Et fællesskab gør størst gavn, når vi inviterer hinanden indenfor i vort liv og løfter en lille flig af, hvad der rører sig i os.

Gæstfrihed
Abraham og Sara fra GT er eksempler på gæstfrihed – og det fortsætter ind i NT. Hebræerbrevets forfatter nævner ligefrem, at der er mulighed for englebesøg i kølvandet af gæstfrihed. Og gæstfrihed er en vigtig del af livet i dag.

Gæstfrihedens nådegave er til glæde for mange.

Trosbekendelsen
Den apostolske Trosbekendelse har jeg arbejdet en del med og vil gerne undervise i de emner, som den trosbekendelse kaster af sig. Der kan blive tale om op til 3 undervisningsaftener eller f.eks. en lejr med meget plads til undervisning.

Det nye liv
I Efeserbrevet gør Paulus en del ud af at vejlede i, hvordan det nye liv skal leves, bl.a. i kap. 4 vers 25-32

Også andre temaer – eller en tale uden fastlagt tema.