Ingrid Vanderbruggen Bjerre

Virksomhedschef

Korskærvej 25
7000  Fredericia
82 27 12 03 / 21 45 47 45
ingrid.vb@indremission.dk

Lidt om mig selv

Jeg er født i Belgien, hvor jeg blev uddannet som fysioterapeut. Jeg kom til Danmark i 1981, og her mødte jeg min mand Laurits. Sammen har vi 3 voksne børn. 

Jeg fik min første lederstilling i 1993 og herigennem voksede min interesse for ledelse og organisation. Det blev senere til lederstillinger i både kommunal og privat regi, og undervejs tog jeg en diplomuddannelse i ledelse og organisation, suppleret med en lederdiplomuddannelse i fundraising.

Den 1. november 2011 blev jeg ansat i Indre Mission - først som markedsførings- og indsamlingskonsulent og siden 1. februar 2015 som virksomhedschef. I december 2015 afsluttede jeg en MBA (master i strategisk virksomhedsledelse) på Aarhus Universitet.


Fokusområder

  • Ledelse i kristne organisationer 
  • At bringe medarbejdernes gudsbenådede talenter i spil
  • Strategi i værdibaserede organisationer