Morten Mouritzen

HB-medlem

Præstevejen 5, Vinding
7550  Sørvad
29 89 01 65
morten.mouritzen@indremission.dk

Lidt om mig selv

Jeg er sognepræst i Vinding-Vind pastorat mellem Herning og Holstebro.
Jeg er gift med Anni og har tre børn.


Fokusområder

Forkyndelsen i Indre Mission skal bygge på Bibelen som Guds ord og på den evangelisk-lutherske bekendelse.
Indre Missions forhold til folkekirken skal være ”kærlig og kritisk”, dvs. spille med, når det fremmer mission, og give modspil, når folkekirken bevæger sig uden for Bibelens og bekendelsens grund.
Indre Missions forhold til valg- og frimenigheder skal være åbent og lyttende, så vi bevarer det åndelige fællesskab. 
”Familien IM” skal holde sammen på tværs af generationerne.


Jeg kan tilbyde

  • Opbyggelig forkyndelse 
  • Bibelundervisning
  • Bibelske temaer