Roland Wilmann Jensen

Missionær

Toften 18
3450  Allerød
30 36 26 45
roland.wj@indremission.dk


Fokusområder

Forkyndelse, undervisning, kontakt til enlige

Lidt om mig selv

Jeg er uddannet teolog (cand.theol) og har også taget pastoralseminarieuddannelsen. Jeg søgte i et par år efter at blive præst i folkekirken, men Gud åbnede en dør ind til Indre Mission, hvor jeg blev kaldet til tjeneste som missionær i maj 2023. Herunder er jeg også ansat 10% i IM’s UNO-arbejde. Det er jeg meget taknemmelig for.

Jeg ønsker at række mennesker evangeliet, både for at styrke og bevare mennesker i troen og samtidig kalde flere til tro og fællesskab med Gud.


Jeg kan tilbyde

  • Forkyndelse og undervisning over bibelske emner eller tekster
  • Besøgstjeneste og sjælesorg
  • Bedemøder og andagter
  • Konsultation og inspiration i forbindelse med mission og evangelisationsarbejde

Du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre om fx aktuel forkyndelse og undervisning. Jeg tager også gerne imod ønsker og forslag