Børnefamilierne bakker op om det fællesskab hvor man ryster mødeposen - indremission.dk
Børnefamilierne bakker op om det fællesskab hvor man ryster mødeposen
Børnefamilierne bakker op om det fællesskab hvor man ryster mødeposen

23.03.2020

Børnefamilierne bakker op om det fællesskab hvor man ryster mødeposen

Søren Jacobsen fra Aarhus undersøger, hvordan man kan øge samspillet mellem generationerne i de lokale IM- og IMU-fællesskaber i Region Midt
I flere år har der været fokus på, hvordan samspillet kan styrkes mellem generationerne i Indre Mission. I Region Midt har man taget et konkret tiltag og ansat Søren Jacobsen fra Aarhus som konceptudvikler i en to-årig projektstilling. Han skal indsamle og kortlægge oplysninger fra forskellige fællesskaber i Indre Mission og IMU. Ud fra det materiale skal han udarbejde forskellige redskaber, som kan styrke trivslen mellem generationerne.

Søren er gået i gang med projektet med krum hals, for det er noget, han brænder for.

»Jeg er én af de unge, som efter IMU-tiden ikke rigtig vidste, om jeg kunne se mig selv komme i et IM-fællesskab. Men jeg er samtidig en person, som ikke bare lader stå til; jeg vil gøre noget for at ændre på det. Derfor var jeg og min kone med til at starte Café Kaos i missionshuset Stjernen. Det er et fællesskab for småbørnsfamilier, som af praktiske grunde har svært ved at være en del af IM-fællesskabet,« forklarer Søren, der er 26 år og i fuld gang med kandidatstudiet i teologi. Han er gift og snart far til tre.

De kæmper for de unge

Søren har to fokusområder.

»Jeg skal arbejde med, hvordan man i de lokale fællesskaber kan få sat brobygningen mellem IM og IMU på dagsordenen og få en dialog i gang. Jeg skal fokusere på, hvordan Indre Mission kan blive et attraktivt fællesskab for de smågrupper, som har et IM-dna, men som ikke er fast tilknyttet et lokalt IM-fællesskab,« fortæller konceptudvikleren, der har otte timer hver uge til opgaven.

Søren har i første omgang taget fat på opgaven med samspillet mellem generationerne. Han har haft kontakt med lokale IM- og IMU-formænd i regionen, og han er begyndt at få et indblik i, hvordan det fungerer mellem generationerne.

»I de lokale IM-fællesskaber, hvor man tør ryste posen fuldstændigt og laver om på mødeformen og indholdet af møderne, dér oplever man, at børnefamilierne kommer,« siger Søren og nævner, at ændringer i de praktiske rammer har gjort en forskel.

»Flere steder begynder man med spisning klokken 17.30 og slutter tidligt.«

Søren er blevet glædeligt overrasket over, at der er nogle formænd, der kæmper for de unge og børnefamilierne, og som i kampen for dem er villig til at strække sig langt for at nå dem.

Der er dog også en tendens, som ærgrer ham.

»Der er IM- og IMU-fællesskaber, hvor de konstaterer, at de har det meget godt. De er ikke meget for at udfordre ‘plejertanken’ og tænke nyt, for at fællesskabet kan blive endnu bedre,« forklarer konceptudvikleren.

Kan bruges i hele landet

Når Søren har indsamlet gode tips og ideer fra lokale fællesskaber, som har hjulpet til at bringe generationerne sammen, er det meningen, at han skal udfærdige nogle redskaber, som man kan bruge andre steder.

»Det kan hjælpe fællesskaber, hvor man savner sparring eller inspiration til at komme i gang,« siger Søren, der regner med, at erfaringerne fra Region Midt også kan bruges andre steder i landet.


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter