Se på Kristus - indremission.dk
Indre Missions Tidende

09.10.2015

Se på Kristus

Kristne kan få stor hjælp af luthersk teologi, understreger forfatteren Gene Edward Veith
Den amerikanske lutherske forfatter Gene Edward Veith oplever, at mange kristne, som han snakker med, får hjælp af luthersk teologi, når de får forklaret, hvad den går ud på. Gene er ikke teolog, men han har gennem mange år arbejdet med emner, som på den ene eller anden måde har noget med luthersk teologi at gøre. Han har arbejdet som professor i litteratur, og han har skrevet en række bøger og holdt mange foredrag om emner som "kristendom og kunst" og "kristendom og kulturen" og "hvad luthersk teologi siger om kaldet til at tjene Gud i hverdagslivet".

    "USA er meget blandet i religiøs henseende. Der er så mange forskellige slags kristendom. Luthersk kristendom er ikke særligt kendt i amerikansk kristenhed, men jeg oplever ofte, at når mennesker hører om, hvad den går ud på, får de meget hjælp fra den," mener den 63-årige professor, der gik på pension for nogle få måneder siden.

    Som pensionist er han flyttet tilbage til sin hjemstat Oklahoma. Han glæder sig over at have mere tid til at være sammen med sin familie, sin kone Jackie, deres tre voksne børn og de elleve børnebørn. Men hans nye pensionisttilværelse har også givet ham mulighed for at sige ja til et par ugers foredragsrejse til Danmark og Norge. Her i Danmark er der blevet tid til at se nærmere på H.C. Andersens Odense. Det har været en oplevelse for litteraturprofessoren. Et besøg på Indre Missions Hus og et interview med IMT er der også blevet tid til.

Vi kan tjene Gud i hverdagen

I Danmark er Gene Edward Veith primært kendt gennem to bøger, som er oversat til dansk. En af dem har fået den danske titel "Hellig hverdag", og Gene mener, at den lutherske forståelse af, hvordan man kan tjene Gud i hverdagslivet, kan være en hjælp for mange kristne. Det er godt at se hele sit liv som et kald fra Gud. Luthersk teologi om kulturen lærer, at vi har et kald her i verden, i vores arbejde, i samfundet og i vores familie.

    "Denne indsigt hjælper os til at leve vores tro ud i vores almindelige liv,"forklarer Gene.

    Han fortæller om en oplevelse, han havde, da han engang holdt et foredrag for en gruppe kristne kunstnere.

    "Jeg talte med en gruppe kristne kunstnere om kunstnerens kald. Bagefter kom nogle af dem hen til mig. Nogle af dem græd, og en af dem spurgte mig: 'Mener du virkelig, at jeg kan tjene Gud med min kunst? Jeg har altid tænkt, at jeg var nødt til at forlade min kunst og blive evangelist eller missionær, hvis jeg ville tjene Gud. – Jeg har altid følt mig skyldig over, at jeg ikke kunne tjene Gud.' Men nu indså de, at Gud havde givet dem evner til at være kunstnere, og at de kunne tjene Gud og andre mennesker med netop disse gaver."

    Oplevelsen blev for Gene et tydeligt eksempel på den hjælp, som den lutherske teologi kan give mange kristne. Det er befriende, når man ser, at man kan tjene Gud i kald og stand, midt i det helt almindelige hverdagsliv, understreger han.

Mange stationer på en åndelig rejse

Det stod ikke skrevet på Genes vugge, at han skulle blive lutheraner. Hans glæde og begejstring over evangeliet er noget, han er kommet frem til efter en lang åndelig rejse med mange stationer på vejen.

    "Jeg voksede op i en meget liberal protestantisk kirke. De havde egentlig ikke nogen særlig lære om noget overhovedet, andet end at man skal være et godt menneske," fortæller han.

    En station på hans åndelige rejse var, da han gik i high school (gymnasiet) og på et tidspunkt læste en bog af den kristne apologet C.S. Lewis.

    "Det var egentlig mit første møde med, hvad kristne tror," husker han.

    Som student på universitetet var han meget interesseret i religioner og undersøgte bl.a. østlige religioner. Han gik meget op i det, men følte på et tidspunkt, at han også burde læse Bibelen. Det blev en anden vigtig station på hans åndelige rejse.

    "Da jeg for første gang læste Bibelen, var den overbevisende. Den viste mig min syndighed og Guds nåde, at Gud ville have fat i mig," fortæller han.

    Som student kom han med i et kristent studenterarbejde. Det var en blandet gruppe med kristne fra mange forskellige kirkeretninger, som havde bibelstudier og møder, som han deltog i.

    En station på vejen var det også, da Gene for første gang stiftede bekendtskab med Luthers skrifter. Han arbejdede med en afhandling om en engelsk digter, der var påvirket af reformationen, og læste i den forbindelse nogle af Luthers skrifter.

    Gene blev færdig med sin uddannelse og fik et job ved et college i Oklahoma. Her kom Gene og hans kone på besøg i en luthersk kirke, og her fandt de sig hjemme.

    "Det var anderledes end det, vi tidligere havde oplevet. Vi havde ikke været vant til en liturgisk gudstjeneste. Men vi fik en god undervisning i den kirke, og så endte det med, at vi blev lutheranere," fortæller Gene.

Evangeliet var det centrale

Det var en meget stor glæde for Gene at finde et åndeligt hjem i en luthersk kirke, hvor Bibelen blev taget alvorligt, og hvor evangeliet stod centralt. Det blev særligt stort for ham, at det blev understreget, at Gud er den aktive i frelsen.

    "Det er ikke min beslutning eller mine gerninger, det afhænger af. Gud kommer til mig. Jeg forestillede mig Gud som én, der var langt væk, og som jeg måtte nå op til. Men han kom til mig. Den anden person i treenigheden blev kød, kom ind i min verden, og han døde for verdens synder," siger Gene.

    "Jesus døde for hele verden, og han skaber troen i hjertet. Det var så overvældende og befriende. Jesu gode gerninger, hans retfærdighed, tilregnes os. Vi kan komme frem for Gud i Kristi retfærdighed. Jesus tog vores synder og giver os sin retfærdighed. Det er så befriende," understreger den amerikanske lutheraner.

    "Jesus døde for vores synder. Det er noget, vi siger, men tænk over, hvad det virkelig betyder. Mange mennesker tror ikke på Gud på grund af det ondes problem. De tænker om Gud, at han er en, der er langt væk, og som ser ned på verden. Men Gud gør noget ved det! Han tog verdens ondskab, synden, på sig, og han døde for os, og han opstod igen for at frelse os."

Se hen på korset

"De fleste mennesker ser på sig selv og på, hvordan de er, og hvad de har gjort," vurderer den amerikanske forfatter.

    Gene har selv fået hjælp i evangeliet om Jesus, og derfor er han også glad for at kunne fortælle andre om det. Når han som professor snakkede med studenterne om åndelige spørgsmål, mødte han sommetider spørgsmålet om, hvordan man får vished om frelsen. I en sådan samtale er Gene ikke i tvivl om, hvor hjælpen er at få. Han vil pege på Jesus.

    "Se ikke på dig selv. Se på Kristus på korset," understreger Gene. "Frelsen er noget uden for os. Den er noget fast, som vi kan stole på," understreger han.

    "Jeg vil vise hen til Kristus på korset. Skriften siger, at han døde for verdens synder. Og det betyder, at han døde for dig. Du skal ikke se på dig selv, men se på Kristus," siger han.

    Gene nævner også den lutherske kirkes betoning af sakramenterne som en stor hjælp for den anfægtede tro.

    "Det er en hjælp at gå i kirke og modtage Herrens nadver. Nadveren er Kristi legeme givet for dig og Kristi blod udgydt for dig. Det er et stort middel, en stor hjælp til vished for den, som har svært ved at tro," understreger Gene Edward Veith.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter