TEMAundervisning - indremission.dk
TEMAundervisning

TEMAundervisning

TEMAundervisning er et materiale med oplæg til to mødeaftener eller en hel undervisningsdag. Materialet tager udgangspunkt i et konkret tema og indeholder:

  • pointer og baggrundsviden til underviseren
  • slides som underviseren kan bruge
  • illustrationer til program o.l.
  • oplæg til gudstjeneste ifbm. undervisningen 

Nyt materiale hvert år

Materialet er udviklet af Indre Missions undervisningskonsulent Sprint Korsholm. Den 1. august udgives materialet til årets tema. Selve temaet er dog allerede klar året inden, så det er muligt at finde en underviser i god tid og skrive TEMAundervisningen i mødeprogrammet.

TEMAundervisningen kan sagtens afvikles på et andet tidspunkt end det år materialet er udgivet.

Tradition for møderækker

Der har i mange år været tradition for kortere møderækker i Indre Mission. Tidligere blev der afholdt Helliggørelsesmøder rundt i landet, som i 00'erne blev afløst af Oktobermøder. I 2014 blev der første gang udgivet TEMAundervisning, som gav de lokale fællesskaber større frihed til selv at planlægge afviklingen.

Kontakt os

Har I spørgsmål til temaet eller afviklingen af undervisningen, er I altid velkommen til at kontakte os. Det gælder også, hvis I har ros eller ris til materialet eller forslag til kommende temaer. 


Sprint Korsholm

Undervisningskonsulent

T: 23960658
E: Send mail

 

 

Læs mere om temaerne


2014: Lys på dommeren*

2015: Den vidunderlige Gud & Når Helligånden taler*

2016: Jesus på korset & Skabelsens fantastiske virkelighed*

2017: Hvad var Paulus & Lutter gode sager*

2018Dåbens kraft og nadverens styrke

2019De ti bud og bjergprædikenen

2020Guds verden og Guds værdier

2021Denne verden har en bagkant

2022: Jesus - sandt menneske og sand Gud!

2023: Helligånden

2024: Med far på arbejde - som lys og salt

* materialet fra de tidligere år kan fås ved at kontakte Sprint

Vigtig info

For at sikre en vis garanti og den teologiske profil for undervisningen er det vigtigt, at underviseren tager udgangspunktet i materialet, hvis møderne kaldes TEMAundervisning. Det er op til den enkelte underviser, om der skal bruges slides, og om indholdet skal beskæres eller udvides. Husk derfor at orientere underviseren om, at I ønsker at holde TEMAundervisning og henvise til materialet. 

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter