Landsledere

Landslederen er faglig leder for en arbejdsgren og er med til at koordinere arbejdet for de medarbejdere, der er tilknyttet arbejdsgrenen. 

Landslederne udgør vores landsteam, der ledes af vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen. Her mødes de for at sparre med hinanden, koordinere aktiviteter på landsplan og drøfte overordnede visioner og strategier for arbejdet.

Landslederne samlet i marts 2024.