Bar præg af positive toner i en svær tid

Indre Missions Årsmøde i Vejen var fyldt af glade mennesker, der også havde en god portion selverkendelse.

Flere deltagere fremhævede den samtidsanalyse, der farvede Hans-Ole Bækgaards formandsberetning.

»Der er godt nok kommet liv i kludene efter kaffe og en god frokost,« siger en senior fra trekantområdet med et stort, smittende smil.

Hun er blandt de knap 600, som i år deltager i Indre Missions Årsmøde i Vejen Idrætscenter den 10. juni. Årsmødet får en lidt stille begyndelse, men efter nogle timer har årsmødestemningen indfundet sig med varme håndtryk, kram og glade mennesker, der hygger sig med hinanden.

Midt i det hele står en 83-årig fra Hammerum, som har set frem til årsmødet. »Jeg skal have det hele med,« siger han i den første af mange gode pauser i løbet af dagen. En dame fra Odense har hørt formiddagens program med formands- og økonomiberetning og drøftelsen af arbejdet.

»Jeg er glad for, at Indre Missions ledelse fokuserer på det positive i en tid, hvor det kan se svært ud med missionsarbejdet, « siger hun.

Et ægtepar fra Kibæk fremhæver den samtidsanalyse, der farver formandsberetningen.

»Den sætter lige præcis ord på den tid, vi lever i,« siger Poul Sørensen.

»Jeg tror ikke, at Indre Mission er stor nok eller har kræfter til at ændre på det, der sker i tiden. Men derfor skal vi stadig gøre alt for at lede mennesker til Jesus.«

Han står sammen med ægtefællen, Susanne, og de hører til den gruppe, som ofte kommer til årsmøde.

»Det er rigtig dejligt at mødes med venner fra forskellige steder og høre om, hvordan det går i deres IM-fællesskaber. Det er inspirerende,« fortæller Susanne.

Stemmerne fra de 30-årige mangler

Temaet for årsmødet er »Mission i tiden«, og det udfolder Niels Nymann Eriksen, der er præst i Apostelkirken på Vesterbro i København, i et spændende oplæg, der handler om, hvorvidt tiden er løbet fra evigheden. Bagefter kan årsmødedeltagerne vælge mellem forskellige seminarer. Andreas og Henriette Svejgaard fra Aarhus Bykirke har valgt at tage hele årsmødepakken med, selv om de primært har fokus på seminaret »Samarbejde med andre kirkeretninger«.
 

Henriette og Andreas Svejgaard fra Aarhus var nogle af de yngre deltagere på årsmødet.


»Vi har oplevet rigtig mange af vores venner slå sig på, hvad hovedbestyrelsen mener om tværkirkelighed. Så vi er kommet for at høre det fra IM’s synsvinkel,« fortæller Henriette.

Parret ærgrer sig over, at der er så få deltagere i alderen mellem 20 og 40.

»Indre Mission har brug for de stemmer, så samspillet mellem de forskellige aldersgrupper bliver mere flydende end nu, hvor det er opdelt,« siger Andreas.

Lidt senere sidder de i et stuvende fuldt lokale af årsmødedeltagere og IMU’ere, der har deltaget i ungdomsårsmødet AIM.

»Vi kunne godt have brugt mere tid på at snakke om tværkirkelighed, og jeg sidder tilbage med flere spørgsmål end dem, jeg kom med,« siger Henriette.

Én af IMU’erne fra Herning peger efterfølgende på, at det er vigtigt med en god dialog, hvor man hører hinandens holdninger til samarbejde med andre kirkelige retninger.

Der må ændringer til

Først på aftenen suger Mette Bertelsen fra Øster Snede stemningen til sig. Det er mange år siden, at hun har deltaget i et årsmøde, og hun er kommet, fordi hun har et seminar om mission for børnefamilier.

»Efter jeg har hørt Niels Nymann Eriksens oplæg over middag, er mit første indtryk, hvorfor der ikke er flere fra mit missionshus, som kommer til sådan en dag med et meget godt program,« siger Mette.

»I mit fællesskab har vi ikke tradition for at tage til årsmøde. Jeg har lyst til at ændre på det og opfordre til, at vi tager afsted.«

Flere af de yngre, praktiske folk bag årsmødet, som kommer fra egnens IM-fællesskaber, opfordrer ledelsen til at ændre årsmødeformen.

»Vi holder af Indre Mission, og vi holder af, at det rummer så mange forskellige mennesker og holdninger. Men der må gøres noget, så årsmødet appellerer til mange flere mennesker,« siger flere af dem, inden de skal i gang med oprydningen efter et livligt og indholdsrigt aftenprogram med lovsang og forkyndelse.

Se formandsberetningen og andre optagelser fra Årsmødet

  • Nyansatte medarbejdere bliver præsenteret.
  • Hans-Ole Bækgaard hilser på jubilarer.
  • Fem jubilarer blev præsenteret.
  • Indre Missions arbejde er til debat efter formands- og økonomiberetningen.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Gud bærer mig - også gennem døden
Leder af Fangekoret Louise Adrian er døende. Hun har planlagt sin begravelse, som ikke skal være en sørgefest, men en gensynsfest. …
Med far på arbejde
Det er Guds opgave at redde verden og omvende mennesker. Men vi er kaldet til at møde de mennesker, Gud viser os, med hans kærlighed, siger IM's…
Jeg slap ikke fra Gud
En ulykke udfordrede Sørens måde at være et troende menneske på. »Det hele ramlede for mig, fordi det var umuligt at finde ud af, hvor Gud var,«…

Annoncer