Corona-indsatsen er båret af kristne værdier - indremission.dk
Indre Missions Tidende

Christian Backer Mogensen har tidligere været udsendt som lægemissionær for Luthersk Mission til Tanzania.

Foto: Sygehus Sønderjylland
11.02.2021

Corona-indsatsen er båret af kristne værdier

Christian Backer Mogensen har aldrig oplevet, at det kunne gå så hurtigt at udvikle en vaccine som mod covidsygdommen
Christian Backer Mogensen er professor og overlæge i akutmedicin og leder hele covid-arbejdet i akutafdelingen på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Han ser tilbage på det lille år, Danmark har været præget af corona.

»Vi har som sundhedsvæsen stået overfor en kæmpemæssig udfordring, som vi skulle løse, og der har været brug for alle kræfter,« understreger overlægen og konkluderer:

»Jeg har altid været taknemmelig for at være dansker, men det er jeg blevet endnu mere i denne tid, hvor vi har skullet håndtere coronasygdommen. Jeg har lært, at vores land i høj grad er præget af kristne værdier. Vi viser en barmhjertighed overfor samfundets svageste og dem, der er ramt sygdomsmæssigt. Der er en udtalt vilje til at hjælpe dem, der er i nød, selvom det koster meget. Vi holder os for os selv og lader os isolere for at tjene vores næste.«

Overlægen er kristen og beskriver sig selv som hørende til den konservative del af folkekirken. Hans kristne ståsted kommer også til udtryk i covidarbejdet på sygehuset.

»I foråret valgte jeg sammen med covid-afdelingssygeplejersken, at vi var nødt til at have en åndelig omsorg for vores patienter og deres pårørende, som pludselig stod med en livstruende sygdom. Derfor blev sygehuspræsterne en del af beredskabet. Det betød, at de dagligt var med i afdelingen for at tale med patienterne. Nu er situationen på sygehuset i Aabenraa lidt anderledes. Vi har ikke haft så mange indlæggelser som i andre regioner i landet. Vi kan fint følge med, så vi har mere brugt præsterne som en aktiv tilkaldefunktion. Vi oplever, at patienterne har været glade for at kunne tale med en præst, fordi de mødte et medmenneske, som de kunne vende den alvorlige situation med.«

Med i forskningsprojekter

Helt overordnet betragter han lægegerningen og lægevidenskaben som en del af Guds skaberplan.

»Jeg opfatter det at være læge som at være underlagt den befaling, som Gud gav os i skabelsen. Vi skal underlægge os jorden og herske over den. Det betyder, at jeg som læge skal være med til at behandle sygdom og lidelse, så langt jeg kan. I det lys ser jeg også sundhedsvæsenets håndtering af coronakrisen. Vi har brugt de evner og anlæg, som Gud har givet os til at gøre det bedre for os alle sammen.

Da vi modtog de første coronapatienter i begyndelsen af marts, vidste vi stort set ikke, hvordan vi skulle behandle dem. Der blev sat en global forskningsindsats i gang, for at vi lynhurtigt kunne finde ud af, hvad vi skulle behandle med. Jeg var selv med i flere forskningsprojekter,« forklarer Christian Backer Mogensen, der er professor og forskningsleder på Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet.

»Verdenssamfundet har tilsammen gjort en fantastisk indsats over ganske få måneder. I dag står jeg i en situation, hvor forskningen har vist os, hvad det præcist er, vi skal behandle med for at reducere coronadødeligheden markant. Det gælder også på vaccineområdet. Jeg har i mit 33-årige lægeliv aldrig set noget lignende – at det kan gå så hurtigt med at udvikle nye behandlinger. Det, at vi nu har en vaccine, viser, at det er lykkedes os at få mange lande til at arbejde sammen om en fælles god sag.«

Pligten over for næsten

Han advarer mod at lytte til de falske rygter om corona, som er i omløb.

»Der er noget, som er ægte rigtigt og ægte forkert. Når vi siger, at covid er en alvorlig infektion, og at mennesker ligger syge af det på sygehuse, så er det ægte rigtigt. Man kan jo bare gå ind og se det. Man skal ikke lytte til mennesker, der prøver at bilde os ind, at corona ikke rigtig eksisterer eller ikke er særlig farlig. Hver dag kæmper vi for, at mennesker skal overleve på vores sygehuse.

Det samme gælder på vaccineområdet. Man skal lytte til dem, der tester vaccinen. Der er aldrig lavet så store og så kontrollerede testforsøg på covidvaccinen. Det er den vaccine, vi ved allermest om, hvordan den fungerer og ikke fungerer,« understreger professoren.

Han er ikke bekymret for vaccinen og vil anbefale folk at blive vaccineret.

»Kun få har tidligere været i tvivl om, at man skulle lade sig vaccinere eller lade sine børn vaccinere. Holdningen skal ikke være anderledes, fordi det er en covid-vaccine. Af gode grunde kan vi ikke vide, hvad der sker med senskader med vaccinen. Men vi har ingen videnskabelige grunde til at sige, at de vacciner skulle være anderledes, end de vacciner vi har haft tidligere,« forklarer Christian Backer Mogensen og præciserer:

»Det er jo ikke et valg mellem at lade sig vaccinere og ikke vaccinere. Det er et valg mellem at lade sig vaccinere og at risikere at få covid-sygdommen og dens mulige senskader og dermed lade vores samfund blive ved med at være nedlukket. Hvis mange vælger vaccinen fra, vælger vi samfundets stilstand til, fordi vi ikke kommer op over de 70-80 procent, som er nødvendige for at lukke samfundet op igen. Der ligger nok en ret til at fravælge vaccinen, men der ligger også en pligt til at tænke på sin næste, hvis man fravælger vaccinen.«

Vi må passe på hinanden

Hensynet til næsten vejer også tungt, når der lyder holdninger som, at man ikke behøver at overholde retningslinjerne om at holde afstand eller at bære maske, fordi man er under Guds omsorg og beskyttelse.

»Jeg har lidt svært ved at forstå den holdning. Hvis man fører den lidt videre, så behøver man heller ikke at overholde trafikreglerne, for Gud passer på mig. Men sådan fungerer verden ikke. Gud passer på os, men vi er også nødt til at indrette vores verden efter, at vi passer på hinanden.

Det har Gud givet os besked på. Vi skal nok elske os selv, men vi skal også elske vores næste som os selv. Det indebærer, at jeg ikke forvolder min næste nogen skade. Det kommer man til, hvis man ikke vil respektere de indlysende regler, der er, for at denne farlige sygdom ikke skal spredes i samfundet,« siger Christian Backer Mogensen, der tygger lidt på det perspektiv, at det ikke er coronaen, der har det sidste ord. Det er Gud. Han er større og har magt over liv og død.

»Jesus gav os fadervor, hvor vi beder ‘komme dit rige’ og ‘ske din vilje’. Samtidig beder vi også om ‘vores daglige brød’ og ‘forlad os vores skyld’. Vi skal være klar over, at Gud har al magt og ære, men vi skal også gøre det, vi er sat i verden for – at leve for vores næste og for os selv.«

Vi har råd til prioriteringen

Overlægen bakker op om myndighedernes prioritet, at det er de ældste og mest sårbare grupper, der skal vaccineres først.

»Nogle skal prioritere for os, og det har vi valgt nogle politikere til at gøre. Jeg må sige, at de har gjort et fremragende arbejde. De har ledt os gennem denne krise, så Danmark er et af de lande, der er kommet bedst igennem,« forklarer Christian Backer Mogensen, der kort siger om diskussionen om, hvor meget det må koste at redde liv i coronatiden:

»I coronatiden må et reddet liv gerne koste mange millioner kroner, selv om vi under normale forhold vil sige, at vi ikke vil ofre så meget på liv i Danmark. Det er noget, som vi sidder og prioriterer i dagligdagen med kræftpatienter.

Det er en stor diskussion. Blot vil jeg sige, at jeg er taknemmelig for, at vi bor i et rigt samfund, som faktisk har råd til at prioritere, som vi gør.«


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter