Hovedbestyrelsen mødtes med nordjyder - indremission.dk
Indre Missions Tidende

19.09.2019

Hovedbestyrelsen mødtes med nordjyder

Folkekirkens liturgi og menighedsrådenes arbejde var blandt de emner, som IM's hovedbestyrelse drøftede på sit møde i Brønderslev
Hovedbestyrelsen var mandag den 16. september udvidet med 40 ekstra deltagere til det åbne møde i Brønderslev Missionshus. På dagsordenen var blandt andet spørgsmålet om, hvordan IM bedst kan støtte op om arbejdet i landets menighedsråd og ikke mindst menighedsrådsvalget i 2020.

    Som noget nyt sker valget næste år ved en valgforsamling den 15. september, hvor sammensætningen af de nye menighedsråd i langt de fleste tilfælde vil blive afgjort.

    Hovedbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på de muligheder og behov, der opleves i samspillet mellem IM og menighedsrådene. Ikke mindst hvordan IM kan støtte de lokale IM-venner, der også sidder i menighedsråd, og hvordan man kan motivere nye til at stille op til menighedsrådsvalget.

Fremtidens gudstjeneste

Det kommende år er der lagt op til drøftelse af de udvalgsrapporter om gudstjenesten og Folkekirkens liturgi, som biskopperne har fremlagt. Det blev drøftet, hvordan IM og hovedbestyrelsen kan bakke op om en bred, folkelig debat og bidrage med respons til biskopperne. På det åbne møde drøftede deltagerne et oplæg, der skal danne grundlag for en videre debat i IM-fællesskaberne og gerne sammen med andre kirkeligt interesserede.

    Indre Missions venner hører til blandt de mest trofaste kirkegængere, og derfor er det både naturligt og nødvendigt, at IM også deltager i den debat. Bestyrelsen er bevidst om, at der findes mange forskellige oplevelser og synspunkter i IM. Det viste samtalen ved aftenens åbne møde også.

Tak til IM

På det åbne møde blev der udtrykt stor tilslutning til hovedbestyrelsens arbejde og blandt andet sagt tak for deltagelsen i den offentlige debat.

    »Det giver frimodighed, hver gang I stiller jer frem og markerer IM’s synspunkter,« lød det fra salen. Der blev også udtrykt glæde over impuls og over de undervisningsvideoer, som kan findes på imedia.dk.

    Forud for det åbne møde var gået en lang dag, hvor blandt andet følgende blev drøftet:

Bethesdas Boghandel og bogmissionen

Dagene inden HB-mødet havde der været ophørsudsalg i den nu nedlagte Bethesdas Boghandel, og bestyrelsen kunne glæde sig over, at udsalget – trods store udsalgsrabatter – nåede en omsætning på 430.000. Det oversteg de mest optimistiske forventninger og bidrager til at reducere det store underskud, der tegner sig for 2019.

    I den forbindelse var bogmission også på dagsordenen, og HB diskuterede bogens og de trykte mediers ændrede rolle i fremtidens missionsarbejde. Ved næste bestyrelsesmøde fortsættes denne debat sammen med Forlagsgruppen Lohse.

Fællesskabers tilknytning til IM

Der opstår i dag nye former for lokale fællesskaber, der ikke er organiseret som traditionelle IM-samfund, og derfor vedtog HB et nyt sæt retningslinjer for registrering og kommunikation med lokale fællesskaber. Dette vil senere blive præsenteret på her på indremission.dk.

Evaluering af årsmødet

Årsmødet i Skive i maj blev evalueret, og HB kunne glæde sig over mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Rammerne var ideelle, og programmet blev godt modtaget.

    Hovedbestyrelsen samles næste gang den 18. november i Fredericia.Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter