Manglen på frivillige præger arbejdet i Indre Mission - indremission.dk
Indre Missions Tidende

Frivillige hjælper med serveringen på Årsmødefestival 2018

19.05.2022

Manglen på frivillige præger arbejdet i Indre Mission

Der er gang i de lokale aktiviteter igen, men mange steder mangler der frivillige hænder og nogle steder må fællesskaberne helt lukke
Der er fuld gang i alle aktiviteter i Indre Mission. Sådan lyder det fra lederne i de fem regioner i Indre Mission.

»Vi har sunde og positive fællesskaber, hvor folk igen mødes. Flere steder er der et ønske om mission, og det er opmuntrende,« fortæller Kurt Kristensen fra Region Øst. Det samme mærker Ruth Tidemand Nielsen i Nordjylland.

»Seniorer præger mange af vores fællesskaber, og de vil mission. Det oplever vi blandt andet i Thy og på Mors, hvor de er klar med forbøn og praktisk hjælp, men der er brug for personer, som kan være med til at sætte gang i nye initiativer,« fortæller hun.

I missionshuset Bethania i Aarhus er en større gruppe IMU’ere rykket op i IM-fællesskabet og begyndt at præge arbejdet, og det glæder Kristian Lindholm.

»Region Midt tæller over 100 fællesskaber, og mange spændende ting er i gang. Flere missionshuse renoveres eller nybygges,« fortæller Hilbert Dam.

IM-fællesskaber lukker

Coronaen har dog sat tydelige spor. I hver region er der IMfællesskaber, som lukker.

»Det gør ondt, hver gang et sted lukkes,« fortæller Bjarne Taulborg fra Region Syd. Han oplever, at der er flere fællesskaber, som har svært ved at komme i gang efter coronaen. I Region Midt skal Hilbert Dam mødes med nogle fællesskaber for at snakke om fremtiden. I Region Øst og Region Nord er der fællesskaber, som lægges sammen.

»Det er ikke kun negativt, at fællesskaber lukkes. Enkelte steder her i nord lukker fællesskaber, som er registreret med bestyrelse og vedtægter, men de fortsætter uden vedtægter. Det er dejligt, at de stadig tænker i mission og vil være en del af arbejdet,« forklarer Ruth Tidemand Nielsen.

I Region Aarhus er der et mellemstort fællesskab, som lukker, fordi de ikke kan finde folk til bestyrelsen.

»Det er en ret stor udfordring, som vi vil støde ind i flere gange,« siger Kristian Lindholm.

Situationen omkring de frivillige

Manglen på frivillige hænder er en markant udfordring på tværs af landet. Flere store fællesskaber i Region Syd er ligesom i Region Aarhus udfordret af at finde folk, der vil gå ind i bestyrelsesarbejdet.

»Det bekymrer mig,« siger Bjarne Taulborg. Han må sammen med de andre ledere konstatere, at det er svært at finde frivillige til sommerens mange aktiviteter.

»Vi har store huller, som vi skal have dækket,« lyder det fra Hilbert Dam. I Region Nord er behovet for forkyndere og frivllige, der vil gå ind i opgaver, bare vokset.

»Mange fritidsforkyndere er stoppet på grund af alder, så vi mangler forkyndere. Gang på gang render vi panden mod muren, fordi vi mangler folk til at udføre opgaverne,« siger Ruth Tidemand Nielsen.

I Region Midt og Region Syd er der flere, der flytter fra landområderne til de større byer, som ligger tæt på motorvejene.

»Coronaen har eskaleret den tendens, at de ydre rammer betyder mere end oplevelsen ved at komme til møde,« forklarer Hilbert Dam, og Bjarne Taulborg tilføjer:

»Vi ser, at flere over 50 år rykker fra vestkysten til østkysten. Vi mangler unge familier, så det er et vigtigt indsatsområde for os.«

Fokus på mission

Regionslederne nævner også flere opmuntrende tiltag. På Djursland er den nye missionær kommet godt i gang, og der sker mange ting. I Aarhus har Internationalt Kristent Center (IKC) rigeligt at se til. I den sidste tid er det væltet ind med nye ansigter. Det samme gælder IKC i København.

En flok medarbejdere tager snart på tur til Læsø for at give en hjælpende hånd.

»Vi forsøger at have mere fokus på de steder i regionen, hvor der ikke er så mange kræfter,« fortæller Ruth Tidemand Nielsen fra Region Nord. Der er også nogle medarbejdere, som deltager i teltmøderne i Vilsund for at hjælpe med at få kontakt til mennesker i området.

I Region Øst har de også fokus på, hvordan de får samtaler i gang med mennesker, som ikke kender noget til kristendommen.

»Vi bliver nødt til at tænke alternativt og gøre tingene på en ny måde,« siger Kurt Kristensen.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter