Vi trænger til at høre at der er håb forude - indremission.dk
Indre Missions Tidende

I denne tid oplever IM-fællesskabet i Aulum det som en rigdom, at det kan lade sig gøre at mødes i missionshuset for at høre forkyndelse og snakke sammen.

15.10.2020

Vi trænger til at høre at der er håb forude

Det er dejligt, når der er noget, som lykkes i denne tid. Sådan siger missionær Simon Nielsen om møderækken i Aulum
Vi har meget brug for at høre, at der er lys og håb forude. Coronaen skal ikke have lov til at fylde det hele.

Den forklaring giver Lars Kiilerich, der er formand for Indre Mission i Aulum, da han bliver spurgt om, hvorfor de har valgt at gennemføre en møderække i Aulum på trods af et stigende smittetryk og de konsekvenser, det får for afviklingen af møder.

Jens Jørgen Høj, der også sidder i bestyrelsen, nikker: »I denne tid er det en befrielse, at vi kan komme i missionshuset for at høre Guds ord. Vi trænger til det, for der er så mange tanker, der kan knuge os.«

Derfor gør de alt for at overholde alle restriktioner.

»Vi har brug for forkyndelsen og fællesskabet med hinanden, så vi kæmper alt det, vi kan for ikke at aflyse. Det er besværligt at følge alle restriktionerne, men det er det hele værd,« siger Lars, og Jens Jørgen tilføjer: »Jeg tror, at 90 procent af snakken i bestyrelsen lige nu handler om corona, og hvordan vi holder aktiviteterne kørende i missionshuset. Vi bruger mange kræfter på det, men det gør vi gerne.«

Et rengøringsteam sørger for at gøre rent før og efter hvert møde. Under møderækken i begyndelsen af oktober bliver der gjort rent flere gange om dagen, fordi der foregår flere ting i missionshuset på en dag. De har også valgt ikke at servere kaffe i forbindelse med aftenmøderne.

»Det førte for meget med sig at overholde reglerne for servering af kaffe,« fortæller Jens Jørgen.

Forkyndelse af to missionærer

Den ændrede kaffepraksis er også noget, missionær Heri Elttør oplyser de fremmødte om, da han byder velkommen til ét af aftenmøderne i møderækken. Den store sal i missionshuset er fyldt af mennesker, som sidder med den rigtige afstand.

»Der er ikke fællessang, men til gengæld får I to missionærer, som vil forkynde for jer,« annoncerer Heri, der står for forkyndelsen sammen med missionærkollegaen Simon Nielsen fra Hvide Sande. Temaet for møderækken er »At bære og blive båret«, og det bliver illustreret med et maleri af kunstneren Helle Noer, som er gengivet på en uddelt flyer.

»Vi må bede om, at vi ser rigdommen i, at vi har en hånd, som løfter os op, så vi kan se Jesus. Vi er afhængige af, at den hånd bærer os, når der kommer mørke i vores liv. Der kommer også en dag, hvor den hånd vil fjerne alt mørke,« fortæller Heri, der afløses af Simon, som læser nogle vers fra Hebræerbrevet kapitel 4 om at træde ind for nådens trone. Han fokuserer på ordene barmhjertighed og nåde.

»Det er dejligt at få en indbydelse til at træde ind for nådens trone, når jeg bærer på byrder og bekymringer. Jeg har brug for at blive mødt med barmhjertighed og nåde. Når Jesus tilgiver, gør han det helt,« siger Simon, som understreger sit budskab med en sang.

Noget senere runder Heri aftenen af med at opfordre folk til at holde afstand, når de forlader salen.

På vej ud er der flere, der siger: »Det var dejligt, at vi kunne samles og høre Guds ord.«


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter