Det handler om liv eller død - indremission.dk
Indre Missions Tidende

02.06.2022

Det handler om liv eller død

Indre Missions årbog er netop udkommet med den skriftlige formandsberetning, arbejdsberetninger og det endelige regnskab for 2021.
Indre Mission vil gerne gøre en positiv forskel i samfundet her og nu. Men IM's mission handler først og fremmest om evigheden. Det handler om evigt liv eller evig død. Frelse eller fortabelse.

Det slår bestyrelsens formand Hans-Ole Bækgaard fast i sin årsberetning på bevægelsens årsmøde den 11. juni. Den skriftlige udgave kan allerede nu læses i Indre Missions årbog, som kan hentes her. Årbogen rummer foruden formandens beretning også generalsekretærens arbejdsberetning, årsregnskab og økonomiberetninger.

Vi vil ikke lade os narre af en moderne teologi, der modsiger Bibelen og påstår, at Guds dom er uforenelig med billedet af en kærlig Gud, skriver formanden i sin skriftlige beretning og henviser til Jesus' egne om, at kun "den der tror på Sønnen har evig liv".

Hans-Ole Bækgaard indrømmer, at Indre Mission ofte opfattes som de "de rigtige holdningers klub", og at det kan skygge for bevægelsens mission, som handler om at vise mennesker hen til Jesus, som den eneste, der kan frelse fra død til evigt liv.

Vi vil ikke være en meningsbevægelse men en missionsbevægelse, understreger han og tilføjer, at Indre Mission skal følge med tiden uden at gå på kompromis med sit kernebudskab.

Sekulariseringen af samfundet har ikke betydet, at mennesker er holdt om med at spørge til ting "mellem himmel og jord", konkluderer han og tilføjer at Indre Mission derfor stadig er en vigtig åndelig vækkelsesbevægelse med budskab til danskerne.

Vi vil lade os udfordre

Generalsekretærens arbejdsberetning fortæller, at aktiviteterne efter to års delvis coronapause nu er oppe i gear igen. Men der mangler flere steder frivillige hænder, både i det lokale arbejde og til landsarrangementerne. Det er en udfordring for Indre Mission, som i vid udstrækning bæres af frivillige. Ikke desto mindre melder regionslederne om stor frimodighed rundt i landet, men også om faren ved at lade aktiviteterne gå på autopilot.

Status på økonomiåret 2021

Økonomien er stadig præget af, at især Indre Missions hotel i København har lidt under coronanedlukningerne. De private givere har været trofaste, men virksomhederne har ikke kunnet levere de samme resultater, som før corona. Mørkholt Strand Camping udgør dog en positiv undtagelse.

Formands- og økonomiberetning livestreames fra Årsmødefestival

Den mundtlige årsberetning bliver sammen med regnskab og debat livestreamet på IM's Facebookside og YouTube kanal og indgår i den årsmødefestival, som den 10. - 12. juni holdes på Mørkholt Strand Camping ved Vejle Fjord. Her forventes mere end tusinde deltagere til to døgn med forkyndelse, foredrag, debat og fællessang samt en lang række aktivitetstilbud for både børn og voksne.

Indre Missions årsmødefestival er åben for alle og programmet kan ses på festival.indremission.dk.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter