Jens Medom Madsen

Generalsekretær

Korskærvej 25
7000  Fredericia
82 27 12 00 / 22 14 16 32
jens.mm@indremission.dk


Fokusområder

Den daglige ledelse af Indre Mission i Danmark. Samarbejde med interessenter og partnere i Danmark og udland

Lidt om mig selv

Jeg er gift med Lena og far til fire. Vi har Johannes (årgang 1998), Erik (årgang 2001), Katrine (årgang 2008) og Andreas (årgang 2010).

I perioden 2000 - 2011 var jeg IM-ansat i forskellige stillinger: ungdomskonsulent, storbysekretær og landsdelssekretær - med bopæl i Hinnerup, København og Slagelse.

I perioden 2011 - 2015 har jeg været forstander på Skrødstrup Efterskole og fra 2012 - 2015 medlem af IM-HB.

Den 1. september 2015 tiltrådte jeg som generalsekretær i IM.

Jeg er uddannet lærer med tillæg af uddannelser indenfor voksenpædagogik, ledelse og coaching.

Fritiden er præget af interesse for fodbold, jagt og samfundsforhold.


Jeg kan tilbyde

Forkyndelse over nedenstående eller andre bibeltekster og temaer:

  • Frelsesvished
  • Temaer fra Johannesevangeliet
  • Troens kamp
  • Temaer fra Esajas Bog
  • Dåben
  • Temaer fra Hebræerbrevet
  • Nadveren
  • Skabt i Guds billede
  • Formaning - en positiv mulighed i fællesskabet