Det er menneskeligt at fejle

Vi har brug for ydmyghed og overbærenhed med hinanden og ikke mindst med os selv.

Noget tyder på, at vi i dag stresser os selv mere end nogensinde. Og at især de unge oplever sig pressede.

En del af forklaringen kan være, at de digitale medier har gjort vores verden meget større, ja nærmest grænseløs. Vi har adgang til det hele overalt og hele tiden.

Vi spejler os i mennesker, hvis liv og udseende er filtreret gennem en skærm og en iscenesat fortælling, som udfordrer os og konkurrerer med vores eget selvbillede. De fylder hverdagen og opleves tæt på, selvom de ikke er det. De fremhæver det ekstraordinære, det unikke og smukke og kommer let til at sætte en urealistisk standard for et perfekt og succesfuldt liv. Og her kommer de fleste af os til kort.

Realistiske rollemodeller

Temasiderne beskæftiger sig denne gang med den utilstrækkelighed, som let bliver resultatet af de helt urealistiske forventninger, vi ofte har til hinanden og ikke mindst til os selv.

Især i de år, hvor man som ung udvikler sin identitet og sit selvbillede, har man brug for gode, nærværende og ikke mindst realistiske rollemodeller at spejle sig i. Ikke glansbilleder.

Herluf Christensen peger i sin prædiken på, at Bibelen netop beskriver mennesker hudløst ærligt. Her er ingen glansbilleder, men derimod mennesker fulde af fejl og mislykkethed. Men han peger også på, hvordan Jesus møder dem med både kærlighed og bestemthed.

Bibelen er fuld af realistiske rollemodeller, som vi kan spejle os i. Og det bedste menneske at spejle sig i er Jesus. Også når han udfordrer vores selvbillede.

Sundt at være uenig

Det er vigtigt at give plads til forskellighed og uenighed og til at tage fejl, mener Filip Bangura Fyhn. Man er ikke forkert, fordi man har en anden holdning til noget eller blot ikke forstår det. Ja, det er faktisk sundt at være sammen med mennesker, som man er uenig med, understreger han og opfordrer til, at vi er nysgerrige og ydmyge overfor hinanden.

Og så peger han på værdien af de små, nære fællesskaber, hvor troens liv udfolder sig mest autentisk, fordi vi deler hverdagen sammen. Det er en god medicin mod den perfekthedskultur, som tager pusten fra os alle.

God søndag.

Læs impuls nr. 4


Seneste forord
Annoncer