Fri til at dele livets glæde

At kende Jesus skaber forandring og gør hele livet til en gudstjeneste.

Alle kristne længes efter Jesus. Men det er en glad og forventningsfuld længsel. Fordi vi har opdaget, hvem han virkelig er. Nemlig dødens overvinder og livets herre. Derfor er det en glæde, vi vil dele med alle andre mennesker.

Søren Aalbæk Rønn skriver om disciplenes glæde: De satte alt ind på, at flere måtte lære Jesus at kende som frelser og dermed få del i glæden. Det var missionsstrategien for de første kristne. Og det er det stadig.

Mødet med Jesus gør forskellen

For Rebecca Manley Pippert er erfaringen fra mange år i missionens tjeneste da også, at det er netop, når mennesker opdager, hvem Jesus virkelig er, at forandringen sker, og troen blomstrer op.

Hun er optaget af, hvordan vi giver evangeliet videre til andre, og peger på, at vi som udgangspunkt blot skal vise mennesker hen til Jesus.

Den amerikanske forfatter mener i øvrigt, at danskerne er blevet meget mere åbne for at tale om tro. Da hun var i landet for 14 år siden, oplevede hun en større privathed omkring troen. Men i dag oplever hun, at der er sket en opblødning i modstanden mod at tale om tro. Sekularismen har ikke magten til at slette de længsler, som Gud har placeret i alle mennesker, siger hun.

Bonde, bager eller biskop

Guds plan og vilje er imidlertid ikke kun, at vi skal tale om troen, men også at vi skal leve den ud i vores daglige arbejde. Ligesom evangeliet sætter os fri fra synden og dommen, sådan sætter evangeliet os også fri til at tjene og ære Gud gennem vores job og pligter. Og det gælder i alle slags fag og opgaver.

Vi har en tendens til at bruge ordet kald om bestemte fromme jobs i kirken og i omsorgs-branchen. Men om du er bonde, bager eller biskop, så er dit kald lige vigtigt, og din tjeneste er altid for Gud. Fordi du hjælper med til at udføre Guds gerning i verden – at opretholde livet, glæden og trygheden for andre mennesker.

Gartneren Bjarke Ellegaard Iversen er da også overbevist om, at han tjener Gud med sit arbejde og dermed gør livet lidt bedre for nogle mennesker.

I det hele taget gør evangeliet os bedre til vores arbejde, påstår Timothy Keller, som peger på, at evangeliet sætter en kristen fri fra at hente sin identitet og sin værdi i sit arbejde. Arbejdet bliver i stedet en taknemlig tjeneste for Gud, som kun lønner os efter nåde.

Velkommen til ny inspiration til troen og livet.

Læs impuls nr. 8


Seneste forord
Annoncer