Der er stadig håb

Håbet om fred ligger hverken hos politikere, fredsbevægelser eller soldater. Det ligger i julens fortælling om fødslen i Betlehem.

De store traditionelle julefejringer i Betlehem er aflyst i år, og i den lokale lutherske kirke er den fredfyldte julekrybbe skiftet ud med en bunke murbrokker som leje for den nyfødte Jesus. Årsagen er den aktuelle krig i Gaza.

Måske rammer denne opstilling også bedre det kaos, frygten og hjemløsheden, som Jesus blev født ind i julenat. Og det var netop her englene proklamerede: Frygt ikke, i dag er der født jer en frelser!

Verdens håb

Martin Kirk gør opmærksom på, at Jesus’ fødsel blev efterfulgt af en sand massakre på små drengebørn i Betlehem, og at julens hovedpersoner selv måtte på hovedkulds flugt. Gud lod sig ikke føde ind i en tryg og fredelig verden, men ind i en verden, hvor død og ondskab har magt. Dengang som i dag.

Der er nok at være bange for, skriver Jørgen Jørgensen. Men julens budskab er, at Jesus er der midt i murbrokkerne. Han er den, der kommer med fred og håb, evigt liv og en opstandelse til en ny og bedre verden. Verdens håb er ikke fredsforhandlinger, nødhjælp eller politiske aftaler. Verdens håb ligger i Guds hænder, i troen på den nyfødte fredsfyrste.

Julens evangelium skal oversættes

Julens evangelium er et godt eksempel på, hvordan Bibelens fortællinger, der er hentet i en fjern fortid og i en fremmed kultur, samtidig er dybt nærværende og relevante i dag. Johannes Baun er fascineret af Bibelen og dens mange forskellige fortællestile. Han står i spidsen for Bibelselskabet, som netop har taget et vigtigt skridt frem mod en ny, autoriseret dansk bibeloversættelse.

Bibelens tekster kan også oversættes til drama og teater. I Aulum blev juleevangeliet opført som en byvandring rundt til ti forskellige poster sluttende med julestalden i kirken og risengrød hos KFUM og K.

Andre steder i verden har man måske fanget julens ånd bedre end i Danmark. I Polen begynder den således først der, hvor den slutter for mange danskere. Nemlig med Jesus’ fødsel. Advent er fastetid, og til gengæld synger man julesalmer hele januar.

Under alle omstændigheder begynder julen med Jesus. Og den må gerne vare længe.

Læs impuls nr. 25


Seneste forord
Annoncer