Gud kan bruge vores fiaskoer

Når sekulariseringen sætter det kristne menneskesyn ud af spil, så er det følelser og mavefornemmelser, der tager over.

Jonas Nørtoft Odders liv minder om den fortabte søn, der købte sig til fest og venner og endte med den dybe nedtur. Han gik fra succes til fiasko og mistede også troen på, at hans far ville have noget med ham at gøre. Jonas’ fortælling er et vidnesbyrd om, at det ofte er midt i vores værste sorger og fiaskoer, at Gud møder os og åbner for en ny begyndelse.

Faktisk kom Jesus til jorden netop for at møde os i vores fiaskoer og uperfekthed. Evangelierne fortæller den ene historie efter den anden om Guds søn, der rækker ud til de mislykkede. Maria Legarth fortæller om sin yndlingshistore om den mislykkede kvinde, der møder Jesus ved brønden og oplever en overraskende rummelighed.

Slip det perfekte

Desværre har vi kristne ofte så travlt med at være pæne mennesker, at vi kan opleves utilnærmelige for ikke-troende. Det sker, når gode kristne dyder som ydmyghed, mildhed, tålmodighed og kærlighed bliver til krav, vi stiller for os selv og hinanden. Så bliver resultatet let, at vi skjuler os bag falske facader. Men de gode dyder er netop ikke krav, forklarer Ole Rasmussen i prædikenen. De er derimod en invitation til at tage ved lære af Jesus og lade troen blive virksom i vores liv.

Fri abort og mavefornemmelser

Ligesom i debatterne om kønsidentitet og aktiv dødshjælp er det blevet følelserne, der for mange har fået det afgørende ord i dagens abortdebat. Det gælder også argumentet om kvindens ret til egen krop, som er et pseudo-argument, der opstiller en falsk modsætning mellem hensynet til barnet og til moderen. Men når sekulariseringen sætter det kristne menneskesyn ud af spil, så er det mavefornemmelserne, der tager over, og både biologiske og logiske argumenter bliver ignoreret.

»Det giver ikke nogen mening at diskutere, om grænsen bør være 12, 14 eller 18 uger, for der bør slet ikke være nogen grænse,« siger Ellen Højlund Wibe, der afviser, at man på den måde kan handle med menneskeliv.

Har vi opgivet den bibelske etik som rettesnor for vores moralske valg, så er respekten for livet ikke længere så selvfølgelig.

Måske Gud en dag også vil møde det danske folk i sorgen og forfærdelsen over de mange ufødte børn, som vi tog livet af?

Læs impuls nr. 19


Seneste forord
Annoncer